Suunnitelmat luovat perustan toiminnalle

Suunnitelmat luovat perustan toiminnalle

Kuvassa kalastusalus

Kalatalousalueiden tärkeimmät toimet on kirjattu niiden laatimiin kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Suunnitelmien tulee noudattaa kansallisia kalatalouden strategioita.

Kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat sisältävät liittymäkohtia vesien- ja merenhoidon suunnitelmiin. Vesien- ja merenhoitosuunnitelmat ovat valtioneuvoston hyväksymiä, ja tuoreimmat suunnitelmat kattavat vuodet 2022–2027. Konkreettiset toimet esitetään suunnitelmia täsmentävissä toimenpideohjelmissa. Vesien- ja merenhoidon suunnittelulla pyritään muun muassa vähentämään vesien kuormitusta ja rehevöitymistä, kunnostamaan vesistöjä ja suojelemaan kalakantoja. Tarkasteluissa otetaan huomioon myös eri elinkeinojen tarpeet.

Kalavarojen käyttö- ja hoitosuunnitelmat sekä vesien- ja merenhoitosuunnitelmat määrittelevät yhdessä sangen kattavasti ne toimet, joita kalatalousalueilla tarvitaan ja tavoitellaan. Yhteisiä tavoitteita on esimerkiksi kunnostaa rannikon kevätkutuisten kalojen – ahvenen ja hauen – lisääntymisalueita. Oikein kohdennetulla kalastuksella on toisaalta mahdollista vaikuttaa joillakin vesialueilla tehokkaasti vedenlaatuun.

Tutustu vesienhoidon ja kalatalouden strategioihin ja suunnitelmiin.

Lisää tietoa:

Vesien- ja-merenhoidon suunnitelmat (ymparisto.fi)

Kuva: Pixabay