Publicerad: 2.12.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

När torkan slår till

Efter regn ångar jorden: vattnet avdunstar tillbaka upp i luften. Avdunstningen fortsätter även efter regnet och om inget mer regn faller börjar terrängen torka. Torka kan ställa till problem även i Finland.

Torka är ett relativt fenomen. Naturen och samhället har anpassat sig till det normala vädret och årscykeln i varje region. Om det regnar mycket mindre än vanligt kommer systemen att sättas på prov.

Torka påverkar på många sätt. När terrängen torkar antänds skogsbränder lättare. Spannmåls- och höskördarna minskar. Förr eller senare sträcker sig konsekvenserna till grundvattnet. När grundvattnet minska kan tillgången till vatten för privatpersoner och hela samhället försvåras.

Torkan kan ställa till problem i stora områden, till exempel hela Norden. I en sådan situation minskar produktionen av vattenkraft i Finland och i grannländerna. Priset på importerad el stiger just när el behöver importeras från utlandet.

Klimatförändringen förutspås förvärra torkan åtminstone i södra och mellersta Finland. Det finns skäl att förbereda sig för perioder av torka. Exempelvis kan jordbrukaren sköta sin odlingsmark så att marken håller kvar vatten väl. Man kan också på förhand ta reda på från vilka reservkällor vatten kan tas vid behov. Det är effektivare att fundera på hur man ska klara sig på förhand än att reagera på problem först när torkan slår till.

Bild: Pixabay

Fördjupa dig i temat