Julkaistu: 27.3.2023

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Padot ja jokiluonto

Patoaminen muuttaa jokiluontoa. Luontohaittoja voidaan kuitenkin lieventää monin keinoin.

Luonnontilainen joki viettää alavirtaan, välillä jyrkemmin, välillä loivemmin. Kun jokeen rakennetaan voimalaitospato, joen vietto kasataan pitkältä matkalta yhteen kohtaan. Tällainen muutos vaikuttaa joen virtausoloihin ja sitä kautta monen kasvi- ja eläinlajin elinoloihin.

Virtausolot muuttuvat eniten vesivoimalaitoksen tuntumassa. Siellä vedenkorkeus voi nousta tai laskea jopa metrin tunnissa, kun vettä juoksutetaan voimalaitoksen läpi hetkellisen sähköntarpeen mukaan.

Vaikutuksia voidaan lieventää, kun vesivoiman tuotantoon liitetään niin sanottu ympäristövirtaama. Se tarkoittaa, että virtausolot säädetään ekosysteemille mahdollisimman suotuisiksi.

Pato muodostaa myös jokeen konkreettisen esteen. Este haittaa esimerkiksi vaelluskalojen kulkua ja monien muidenkin lajien leviämistä. Kalojen kulkua padon ohi voidaan auttaa rakentamalla ohitusuomia. Luonnollista puroa jäljittelevä ohitusuoma voi rikastuttaa jokiluontoa ja osittain korvata padon aiheuttamia luontomenetyksiä.

 

Kuva: © Milla Popova