Julkaistu: 7.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Miten juomavesi turvataan poikkeustilanteessa?

Vesihuoltolaitokset ovat varautuneet erilaisiin häiriöihin. Varautumisesta huolimatta voi tulla tilanteita, joissa veden jakelu joudutaan keskeyttämään. Mistä silloin saa vettä?

Vesihuollon tavallisimpia häiriöitä ovat pienet putkirikot ja laitoksen vähäiset toimintahäiriöt. Näistä vesihuoltolaitos selviää usein nopeasti, ja vedenjakelu keskeytyy enintään lyhytaikaisesti.

Pahempi tilanne voi syntyä, jos laitoksen toiminta on vakavasti uhattuna tai vesijohtovesi saastuu ja tulee terveydelle vaaralliseksi. Silloin veden jakeluun voi tulla pidempi keskeytys tai vettä voi joutua keittämään. Jos vesikatkos kestää yli vuorokauden, vesihuoltolaitoksen pitää järjestää tilapäisiä vesipisteitä, joista asukkaat voivat hakea vettä.

Tietyissä tilanteissa vedenhaku voi kuitenkin olla vaikeaa. Esimerkiksi laaja tulva tai väestön suojautumista vaativa poikkeustilanne voi estää kulkemisen noutopisteelle. Siksi on tärkeää, että kotitaloudet varautuvat selviytymään jonkin aikaa ilman vedenjakelua. Viranomaiset suosittavat, että kotona on aina tarpeeksi juomavettä, ruokaa, lääkkeitä ja muita välttämättömiä tarvikkeita vähintään kolmeksi vuorokaudeksi.

Poikkeustilanteessa on myös tärkeää seurata viranomaisten ohjeita tiedotusvälineistä ja toimia ohjeiden mukaan. Älä usko huhuja ja suhtaudu kriittisesti sosiaalisessa mediassa esitettyihin väitteisiin! Väärät tiedot lähtevät poikkeustilanteessa helposti leviämään.

Aiheesta lisää teemasivulla:
Tulviin varautuminen

Kuva: © Timo Piirainen, ELY-keskus