Julkaistu: 6.6.2022

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Mistä kalakuolemat johtuvat?

Rantavedessä kelluu kuolleita kaloja. Muutama näyttäisi olevan vielä elossa, mutta henkitoreissaan. Mitä järvessä on tapahtunut? Miksi kalat kuolevat, ja mitä pitää tehdä, kun havaitsee kalakuoleman?

Kalakuoleman yleisimpiä syitä on talviaikainen happikato. Jääkannen eristämästä järvestä happi voi talven mittaan kulua loppuun varsinkin, jos järvi on pieni ja rehevä ja sen vesi vaihtuu hitaasti. Happikadon aiheuttamat kalakuolemat paljastuvat keväällä jäiden lähdettyä.

Kalakuolema voi johtua myös veden happamuuden äkillisestä muutoksesta. Riski on suurin alueilla, joissa happamat sulfaattimaat ovat yleisiä. Happamalla sulfaattimaalla tehty maankaivu ja kuivuusjaksoa seurannut rankkasade voivat saada alapuolisen veden pH-arvon laskemaan jopa lähelle kolmea. Vaikka tilanne menee nopeasti ohi, kalat eivät selviä siitä.

Öljyvahinko, kemikaalipäästö tai muu saastepiikki voi tappaa varsinkin pienvesien kalastoa. Rannikkovesissä on havaittu levämyrkkyjen aiheuttamia kalakuolemia.

Kaloilla esiintyy loisia ja muita tauteja jotka voivat aiheuttaa kuolettavan epidemian. Tautiepidemia kohdistuu yleensä vain tiettyyn kalalajiin tai lajiryhmään. Tauti voi myös heikentää kaloja niin, että ne ovat herkempiä muille taudeille ja stressitekijöille. Kalakuolema voikin johtua useiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta.

Havaituista kalakuolemista on aina hyvä ilmoittaa, jotta niiden syytä voidaan ryhtyä selvittämään. Ilmoita kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle tai alueen ELY-keskukseen. Jos kalakuolema näyttäisi johtuvan öljyvuodosta tai muusta ympäristövahingosta, soita hätäkeskukseen (112).

Kuva: © Mikko Suonio, Vastavalo