Publicerad: 23.9.2021

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Vilka fiskar fiskas i Finland?

Gädda, abborre, strömming, lax, gös … I de finska vattnen förekommer tiotals fiskarter som lämpar sig som matfisk. De ger hälsosam och hållbart producerad näring.

Fisket har långa traditioner i Finland. Finländarna har fångat de fiskarter som finns i närliggande vattendrag till husbehov. Även små sjöar har gett abborre, gädda, braxen och id, samt ofta också gös. Större vattendrag har dessutom gett siklöja, nors och sik; vid kusten även strömming, skarpsill och flundra.

Förr i tiden hade laxen ställvis stor betydelse för matförsörjningen. Idag intresserar laxen och dess nära släktingar framför allt sportfiskarna, även om det fortfarande bedrivs ett strängt reglerat kommersiellt ryssjefiske av lax längs kusten.

Rekreationens betydelse har ökat vid fiske till husbehov. Turismbranschen har också börjat produktifiera fisket. Mer än en fjärdedel av finländarna uppger att de sysslar med fritidsfiske. Deras årliga fångstmängd är 20–30 miljoner kilo, varav mer än hälften består av abborre och gädda.

Inom det kommersiella fisket är strömmingen den överlägset viktigaste fiskarten mätt med fångstens vikt. Årligen fiskas närmare hundra miljoner kilo strömming. Trål- och ryssjefiske efter strömming och skarpsill i Finland har fått ett internationellt MSC-certifikat som är en standard för hållbart fiske.

Endast en del av strömmingsfångsten används som livsmedel; största delen blir djurfoder. Med strömmingsfångsten avlägsnas en stor mängd övergödande näringsämnen ur Östersjön. Att äta strömming är en miljögärning!

Bild: © Petri Jauhiainen, Vastavalo