Publicerad: 1.10.2019

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Hur mycket kostar vattnet?

En liter vatten på flaska kan kosta flera euro. I jämförelse med det är priset på kranvatten obetydligt. Helt gratis är inte ens vattnet i den egna brunnen.

I de flesta länder i världen duger kranvattnet endast till tvättvatten och rekommenderas inte som dricksvatten. Dricksvatten köper man i plastflaskor från butiken. Även i Finland säljs vatten på flaska: inhemskt källvatten och utländskt vatten på flaska. Prisskillnaden mellan olika vattenmärken är till och med tjugofaldig. Det dyraste utländska vattnet kostar nästan tio euro per liter. Högre pris garanterar inte bättre kvalitet.

Kranvattnet i Finland är tryggt att dricka och konkurrerar även i övrigt med vatten på flaska i fråga om kvaliteten. I allmänhet har kranvattnet inga tråkiga bismaker, även om det är tillverkat av sjö- eller älvvatten. Till sina hygieniska egenskaper är kranvattnet klart bättre än vatten på flaska: mikrobhalterna är lägre.

Genomsnittspriset på kranvatten är cirka fem euro per kubikmeter. Det innebär att man kan få ett tusental liter kranvatten till samma pris som man måste betala för en liter utländskt vatten på flaska.

Från den egna brunnen kan man hämta vatten utan avgifter. Man måste ändå ta hand om brunnen: den bör renas regelbundet och vattenkvaliteten måste också analyseras då och då. Dessutom ska pumpen underhållas. Dessa åtgärder innebär att också brunnsvatten kostar en slant.

Bild: iStockphoto