med temat:
Beredskap inför översvämningar

Skaffa skyddsutrustning och skydda din egendom

Vidta skyddsåtgärder så fort du får information om att en översvämning hotar. Myndigheterna varnar för översvämning, men fastighetsägarna måste själva följa situationen och skaffa den utrustning som behövs för att skydda egendomen. Börja utrusta dig för en översvämning i god tid och vänta inte på att uppgifterna preciseras. Hjälp också äldre grannar att förbereda sig för översvämningen.

Översvämningscentrets lägesrapporter redogör för vattensituationens utveckling och ger översvämningsprognoser. När översvämningsrisken ökar hittar du också information om översvämningar i medierna.

Översvämningscentrets lägesrapport

1. Planera översvämningsskyddet

Planera var du kan bygga en tillfällig översvämningsvall för att skydda ditt hus. Vallen kan du bygga till exempel av sandsäckar. Ta också reda på om täckdiken och vägtrummor kan täppas igen så att svämvattnet inte kan strömma genom dem in på tomten.

Planera hur du ska skydda husgrunden, väggarnas nedre del och ytterdörrarna. Om det finns risk för att källaren översvämmas ska du kontrollera att avloppets backventil är i skick. Var beredd på att hindra att vatten stiger från bottenvåningens golvbrunnar och toalettstolar.

Ta reda på vilka elapparater i hemmet som är i fara (t.ex. oljebrännare) och planera hur de ska skyddas.

2. Skaffa hem utrustning

Skaffa den utrustning som behövs för översvämningsskyddet i god tid. När översvämningshotet ökar kan vissa typer av utrustning ta slut i handeln. Lär dig använda den utrustning du skaffat.

Nyttiga utrustning för skydd och beredskap:

 • sand och säckar för att bygga en översvämningsvall
 • byggplast för översvämningsvallen, för att skydda huset samt på källarens gallerbrunnar
 • pump för att pumpa vatten från insidan av översvämningsvallen eller från husets källare
 • byggredskap: hammare, såg, spikar, skruvar osv.
 • virke: brädor, lastpallar osv.
 • ventilationstejp och silikon
 • vikter (tunga föremål som vid behov kan användas som hjälpmedel)
 • laddningsstationer (power banks)
 • förråd (mat, dryck, mediciner, ficklampor, radio och batterier)
 • gummistövlar med långt skaft

3. Planera din utrymningsväg

Planera hur du och din familj kan sätta sig i säkerhet om översvämningen stiger snabbt. Hitta en säker plats för bilen och planera en säker rutt från huset till bilen. Observera att en översvämning också kan bryta vägförbindelserna. Skaffa vid behov en båt. Om du bor i ett bostadsaktiebolag, bekanta dig med husets räddnings- och översvämningsplan.

Packa det viktigaste du behöver ha med dig i en ryggsäck. Ladda mobiltelefonerna. Ta reda på tillfälliga inkvarteringsmöjligheter.

4. Skydda hemmet, apparater och annan egendom

Ställ undan värdefull egendom. Ställ även undan oljekanistrar och andra miljöfarliga och skadliga ämnen på ett säkert ställe. Gör fast båtar, utomhusmöbler och andra föremål som lätt kan dras med av översvämningen. Ta bort gasflaskorna från grillen och uteköket och ställ undan dem på ett säkert ställe.

Börja bygga översvämningsvallar och skydda byggnader i god tid. Täpp till vägtrummor och täckdiken genom vilka vatten kan strömma in på tomten. Skydda husgrunden, väggarnas nedre del och ytterdörrarna. Stäng och täta källarfönstren.

Installera en dränkbar pump om det finns risk för att vatten rinner in i källaren. Täpp till golvbrunnar och toalettstolar på bottenvåningen så att avloppsvatten inte kan rinna till. Skydda elapparater som är i fara eller flytta dem till övre våningar.

 

Montera en pump innanför översvämningsvallen eller bredvid huset. Placera pumpen på tomtens lägsta punkt, där vatten samlas. Gräv vid behov en grop som rymmer en hink, placera en hink i gropen och lägg en sänkpump i hinken. Du kan också forma marken så att den sluttar mot pumpen. Om du tänker pumpa bort vatten från din egen tomt ska du beakta att vatten inte får ledas till grannens tomt utan tillstånd.

Läs närmare anvisningar om hur du skyddar ditt hem:
Skydda hemmet mot översvämning

5. Led smältvatten bort från tomten

Om översvämningsrisken orsakas av snösmältningen ska du också

 • I god tid öppna diken, rännor, trummor och andra leder längs vilka smältvattnet rinner bort från tomten.
 • Ta bort snö och is från gallerbrunnarna på gården och försäkra dig om att brunnarna drar.
 • Vid behov föra bort snö från riskområdet.