med temat:
Beredskap inför översvämningar

Förbered dig på kommande översvämningar

En översvämning kan stiga snabbt och överraskande. Särskilt skyfallsöversvämningar är svåra att förutspå och det finns inte tid att varna befolkningen. Därför är det viktigt med en viss grundläggande beredskap för översvämningar.

Även små åtgärder hjälpa dig att undvika omfattande egendomsskador. Vid översvämningarna i Lappland 2020 förberedde sig invånarna på egen hand väl, vilket gjorde att såväl skadorna som räddningsverkets skadebekämpningsuppdrag blev ganska små.

1. Ta reda på översvämningsrisken

Ta reda på om ditt hem, ditt företag eller din gård ligger i ett område med översvämningsrisk. Kartor över områden med översvämningsrisk finns i karttjänsten på vatten.fi under temana område med översvämningsrisk, vattendrag och område med översvämningsrisk, havet.
Karttjänsten på vatten.fi

Närmare information om översvämningsriskerna i ett område finns i Översvämningscentrets översvämningskarttjänst.
Översvämningskarttjänsten

Översvämningskartorna visar vilka områden som är mest utsatta. Kom ihåg att kartorna endast är riktgivande. De visar inte vilka byggnader som blir våta eller om översvämningen når den egna källaren. Översvämningskartorna täcker inte heller alla områden i inlandet. Även om just ditt hus inte ligger i ett område med översvämningsrisk innebär det inte att hemmet är helt översvämningssäkert. Fråga kommunen och grannarna hur tidigare översvämningar har påverkat området.

2. Gör upp en översvämningsplan

Det lönar sig att göra upp en översvämningsplan på förhand. I översvämningsplanen antecknar du allt som du ska komma ihåg och sörja för vid en översvämning. Planen ska göras upp separat för varje fastighet. Invånare i höghus bör bekanta sig med byggnadens räddningsplan. För små fastigheter behövs inte nödvändigtvis en skriftlig plan – det viktigaste är att frågorna har övervägts på förhand.

Lägg upp ett förråd:

 • de säkraste vägarna och rutterna från översvämningsområdet
 • fastighetens el- och vattenventiler
 • plan för skyddande av byggnader
 • övriga uppgifter när en översvämning hotar
 • uppgifter vid en översvämning
 • eventuell tillfällig inkvartering
 • uppgifter efter en översvämning
 • de viktigaste kontaktuppgifterna

3. Lägg upp ett förråd

Skaffa hem mat, dryck, mediciner och andra förnödenheter. Vid en översvämning kan du kanske inte komma till affären. Affärerna och andra tjänster i ditt närområde kan också vara stängda. Det kan förekomma störningar i el- och vattendistributionen.

Myndigheterna rekommenderar att hushållen alltid har mat och förnödenheter för minst tre dygns behov. Ett sådant förråd hjälper dig att klara av både översvämningar och andra störningssituationer.

I ditt förråd ska det finnas:

 • rent vatten på flaska
 • mat (konserver, nötter, frukt, flingor, bröd osv.)
 • personliga läkemedel
 • radio och batterier
 • blöjor och andra barnavårdsartiklar
 • stearinljus och tändstickor
 • ficklampa
 • reservströmkällor och batterier
 • hygienartiklar
 • mat och förnödenheter för sällskapsdjur
 • livsmedel som en specialdiet kräver
 • första hjälpen-utrustning.

Mer information om att lägga upp förråd och om beredskap på eget initiativ finns på webbplatsen 72 timmar.
72timmar.fi

4. Säkerställ försäkringsskyddet

Kontrollera att så kallat översvämningsskydd ingår i din hem- eller fastighetsförsäkring och eventuella andra försäkringar. Staten ersätter inte egendoms- och skördeskador som orsakats av översvämningar.

Hemförsäkringar ersätter översvämningsskador endast om översvämningen har varit exceptionell. Med en exceptionell översvämning avses i allmänhet en översvämning som statistiskt inträffar en gång på 50 år eller mer sällan. Exceptionellt störtregn definieras i millimeter nederbörd enligt observationer vid närmaste meteorologiska station. En exceptionell nederbördsmängd är i allmänhet 30 mm per timme eller 75 mm per dygn.

Det lönar sig att också i övrigt läsa försäkringsvillkoren noggrant. Försäkringsvillkoren kan förutsätta särskilda skyddsåtgärder före en översvämning.

Mer information:
Ersättning av översvämningsskador