Vesitilanne 14.5-18.5.2021

100 %

Sään lämpeneminen saa Lapin jokien virtaamat tällä viikolla nopeaan nousuun. Lämpöaalto jää kuitenkin ennusteiden mukaan lyhytaikaiseksi ja viikonloppuna on huomattavasti kylmempää. Lumen sulaminen jakautuu pitkälle ajalle ja tulvasta tulee suurimmassa osassa joista kaksihuippuinen.

Simo- ja Kuivajoella sekä Iijoen sivujoilla Siuruanjoella ja Livojoella tulva on huipussaan viikonloppuna. Huipuista ennustetaan keskimääräisen suuruisia. Lapin jokien tulvien ennustetaan ajoittuvan vasta aikaisintaan toukokuun puoliväliin. Tornionjoen tulvahuippu olisi tämän hetken ennusteiden mukaan keskimääräisenä tai vähän sitä suurempana vasta toukokuun lopussa tai kesäkuun alussa. Kemijärven pinta ja Kemijoen virtaama ovat lähdössä nousuun. Virtaama on huipussaan ensi viikon lopulla.

Järvi-Suomen suurien järvien vedenpinnat ovat tyypillisiä kevätkorkeuksia ylempänä. Päijänteen vedenpinta nousee ennusteen mukaan kesäkuun alkuun mennessä tulvarajana pidetyn tason NN+78,80 m lähelle. Myös muut suuret järvet, kuten Saimaa ja Pielinen, ovat nousemassa selvästi keskimääräistä korkeammalle. Koillismaalla Kitkajärven ennustetaan nousevan selvästi normaalia alkukesän tasoa korkeammalle, lähelle viime kesän tasoa.

Päivitetty:14.5.2021

Vesitilanne

Päivitetty:14.5.2021

Merivesitilanne 14.5.2021

100 %
Merivesi on normaalilla tasolla, eikä merivesitulvia
ole odotettavissa jakson aikana.

Päivitetty:14.5.2021

Rankkasadetilanne 14.5.2021

30 %
70 %
Lämmintä ja kosteaa ilmaa virtaa maaan etelä- ja keskiosaan sekä Pohjois-Pohjanmaalle sekä Kainuuseen. Sadekuurojen yhteydessä voi kyseisellä alueella esiintyä paikallisia rankkasateita ja taajamatulvia.

Päivitetty:14.5.2021