med temat:
Beredskap inför översvämningar

Handla förståndigt vid en översvämning

Vid en översvämning är det viktigaste att se till att du själv och dina anhöriga är i säkerhet. Ägare till sällskapsdjur och produktionsdjur ansvarar också för djurens säkerhet. Om du inte kan sätta dig i säkerhet på egen hand eller om din hälsa och säkerhet är hotad ska du ringa nödnumret 112 och be om hjälp.

Hjälp också grannarna. I synnerhet äldre grannar kan behöva hjälp om översvämningen hotar deras säkerhet.

Följ anvisningarna och lämna huset i tid

Kontrollera hur översvämningssituationen utvecklas och följ myndigheternas meddelanden och larm. Myndigheterna informerar på webben och i medierna samt vid behov med högtalarbilar. Följ myndigheternas anvisningar.

Stäng av huvudströmbrytaren i god tid om det verkar som om vatten rinner in i huset eller börjar nå elapparaterna. Använd inte elapparater som är i riskzonen. Rör inte våta elapparater.

Stäng av vattnets huvudventil. Stäng också eventuella oljeeldningsaggregat och naturgasledningar.

Lämna huset i god tid så länge utrymningsvägarna är säkra. Använd inte hissen; det kan vara livsfarligt att ta hissen till bottenvåningen vid översvämning. Innan du lämnar huset ska du stänga av el, vatten och värmeaggregat.

Se upp för översvämningsvattnet

Undvik kontakt med översvämningsvattnet. Översvämningsvatten kan innehålla hälsofarliga ämnen och avfall. Tvätta händerna med rent vatten om du har rört vid översvämningsvattnet. Använd inte heller kranvatten eller vatten från egen brunn under en översvämning. Även dessa vatten kan vara förorenade.

Var försiktig om du måste vada genom översvämningsvatten när du lämnar huset. En översvämning kan lyfta bort brunnslock och skölja bort marken på överraskande platser. Se upp speciellt för strömmande översvämningsvatten – om strömmen är strid kan en människa falla omkull även om vattnet är bara cirka 15 cm djupt. Se också upp för trädstammar, grenar, utomhusmöbler och annat skräp som följer med vattnet.

Kör försiktigt om du rör dig i bil. Vattenmassorna kan bryta vägförbindelser, fylla underfartstunnlar och flytta broar. Kör aldrig på en översvämmad väg. Översvämningen kan ha sköljt bort vägen eller gjort djupa fåror i den. Även om vattendjupet är mindre än 60 cm kan det vara tillräckligt för att få bilen att flyta och driva ut på djupare vatten, vilket medför ökad risk för att passagerarna ska drunkna. Om bilen får motorstopp ska du lämna den och söka dig till ett högre beläget område.

Om du inte kan sätta dig i säkerhet på egen hand ska du ringa nödnumret 112.