Julkaistu: 4.7.2024

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Sinilevätilanne on pysynyt vakaana viime viikosta, epävakainen ja tuulinen sää hillitsee sinilevän runsastumista

Sinilevätilanne on pysynyt vakaana viime viikosta. Sinilevähavainnot ovat hieman vähentyneet sisävesillä, ja rannikkoalueilla levätilanne on pysynyt samankaltaisena. Merialueilla tuulinen sää on suurilta osin sekoittanut sinilevän vesimassaan. Viime päivinä sinilevää on havaittu erityisesti Hangon länsipuolella ja Upinniemenselän alueella.

Sinilevähavaintojen määrä sisävesillä on hieman vähentynyt viime viikosta. Varsinais-Suomessa yhdellä valtakunnallisen sinileväseurannan sisävesihavaintopaikoista on havaittu erittäin runsaasti sinilevää. Runsaasti sinilevää on havaittu yhteensä kolmella havaintopaikalla (Pirkanmaalla, Etelä-Savossa ja Etelä-Karjalassa). Hieman sinilevää on havaittu yhteensä 22:lla sisävesien havaintopaikalla Etelä- ja Itä-Suomessa. Epävakainen ja tuulinen sää sekoittaa pintavesiä, mikä todennäköisesti hillitsee sinilevien runsastumista myös kuluvalla viikolla.

Rannikkoalueen sinilevähavaintojen määrässä ei ole juuri tapahtunut muutosta viime viikkoon nähden. Sinilevää on havaittu 19:llä valtakunnallisen sinileväseurannan havaintopaikoista, joista runsaasti levää havaittiin kahdessa ja hieman levää 17:ssä havaintopaikassa. Sinilevää havaittiin lähinnä Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikolla, ja viime päivinä sinilevää on havaittu erityisesti Hangon länsipuolella ja Upinniemenselän alueella. Rannikon sulkeutuneilla ja matalilla alueilla vesi on tällä hetkellä sameaa, sillä kova tuuli on sekoittanut vettä ja nostattanut pohja-ainesta vesimassaan. Tiistain satelliittikuvassa erottuu Upinniemenselän rannikkoalueella veteen sekoittuneena sekä pohja-ainesta että sinilevää.

Tuulinen sää on sekoittanut vettä merialueilla, joten Suomenlahden avomerialueilla sinilevä on suurimmalta osin sekoittuneena vesimassaan. Itäisellä Suomenlahdella ja lahdissa on paikoitellen havaittu sinilevää pinnassa Selkämeren avomerialueilla ei ole toistaiseksi havaittu sinilevää.

Virallisen seurannan lisäksi tietoa sinilevätilanteesta on saatu myös kansalaisilta. Kuluvalla viikolla Järvi-meriwikin ja Vesi.fin kautta tehtiin vähemmän kansalaishavaintoja verrattuna viime viikkoon. Havaintoja on saatu yhteensä noin 80 kappaletta.

Kartta valtakunnallisen sinileväseurannan havainnoista viikolla 27 (Järviwiki.fi)

Syke seuraa sinilevien esiintymistä osana ympäristön tilan seurantaa

Valtakunnallinen sinileväseuranta toteutetaan osana ympäristön tilan seurantaa yhteistyössä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset), kuntien ympäristö- ja terveysviranomaisten sekä Suomen ympäristökeskuksen (Syke) kesken. Myös Suomen rotarit on aktiivisesti mukana valtakunnallisessa sinileväseurannassa.

Sinileväseuranta perustuu pintaveteen nousseiden sinileväesiintymien havainnointiin, ja sen tarkoitus on antaa yleiskuva sinilevätilanteesta eri vesistöissä. Seurantaan kuuluu yli 400 vakiohavaintopaikkaa eri puolilla maata sisävesillä ja rannikolla sekä saaristossa.

Avomerialueiden sinilevätilanteesta saadaan tietoa pääasiassa satelliittihavainnoista, mutta myös Rajavartiolaitokselta, merentutkimusalus Arandalta, Utön ilmakehän- ja merentutkimusaseman automaattisesta kuvantamislaitteesta sekä risteily- ja kauppalaivoilta (MS Finnmaid ja MS Silja Serenade), joihin on asennettu Alg@line-mittauslaitteisto. Avomerialueiden osalta sinilevälauttojen ajelehtimisennusteita laaditaan yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen meripalveluiden kanssa.

Syke tiedottaa yleisestä valtakunnallisesta sinilevätilanteesta viikoittain joka torstai ajalla 20.6.-8.8.2024. Valtakunnalliseen sinileväseurantaan liittyvä viikoittainen levätiedotus aloitettiin vuonna 1998.

Terveyshaittoja voi tulla useista sinilevien tuottamista yhdisteistä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan sinileväesiintymät voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Sinilevät tuottavat useita erilaisia yhdisteitä, jotka voivat aiheuttaa oireita. Osa sinilevistä voi tuottaa maksa- tai hermomyrkkyjä, mutta suuri osa uimareille aiheutuneista oireista saattaa johtua myös muista yhdisteistä.

Etenkin pienet lapset ja lemmikkieläimet tulee pitää poissa sinileväisestä vedestä. Sinileväistä vettä ei saa käyttää löyly-, pesu- tai kasteluvetenä. Myrkytysepäilyissä tulee hakeutua lääkäriin tai lemmikkieläin tulee viedä eläinlääkäriin. Myrkytystietokeskus antaa tarvittaessa lisäohjeita.
Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kuntien terveydensuojeluviranomaiset.

Tietoa sinilevien aiheuttamista terveyshaitoista:

THL:n verkkosivuilla
Myrkytystietokeskuksen verkkosivuilla
Terveyskirjasto.fi-verkkosivuilla

Ilmoita sinilevähavaintosi Järvi-meriwikiin

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämässä Järvi-meriwikissä voit perustaa oman havaintopaikan ja tallentaa sille sinilevähavaintoja tai tehdä yksittäisiä havaintoja vesistöillä liikkuessa.

Havainnot voi toimittaa älypuhelimissakin toimivan Havaintolähetti-sovelluksen avulla. Ilmoitetut havainnot näkyvät valtakunnallisella sinilevähavaintokartalla ja tukevat valtakunnallista sinilevätilanteen arviointia. Myös havainnot siitä, että sinilevää ei ole, ovat tärkeitä.

Järvi-meriwiki on verkkopalvelu, jota tuotetaan viranomaisten ja kansalaisten yhteistyöllä. Palvelusta löytyvät perustiedot kaikista yli hehtaarin kokoisista järvistämme ja Itämeren eri alueet. Käyttäjät voivat jakaa palvelussa muun muassa valokuvia ja muita havaintoja.

Uimarantojen sinilevätilannetta seuraavat kunnat ja kaupungit, joten runsaasta sinileväesiintymästä uimarannalla kannattaa ilmoittaa kyseisen kunnan terveydensuojeluviranomaisille.

Sinilevähavainnot myös Itämeri.fi- ja Vesi.fi-palveluissa

Itämeri.fi- ja Vesi.fi-palveluissa esitettävät sinileväkartat yhdistävät samaan näkymään Järvi-meriwikiin ilmoitetut sinilevähavainnot, Helsingin kaupungin uimarantojen sinilevähavainnot ja Syken satelliittitulkintoihin perustuvat sinilevähavainnot viimeisten kolmen päivän ajalta.

Näin tunnistat sinilevän

Vähäinen määrä sinilevää näyttää vedessä vihreiltä tai kellertäviltä hiukkasilta. Rannalle voi ajautua kapeita leväraitoja. Runsas määrä sinilevää muodostaa tyynellä ilmalla veteen vihertäviä tai kellertäviä levälauttoja ja sitä kasautuu rantaveteen. Keväällä vedessä saattaa esiintyä myös kellertävää havupuiden siitepölyä. Sinilevästä poiketen siitepölyä esiintyy veden pinnan lisäksi myös esimerkiksi laiturin tai pihakalusteiden päällä. Sinilevämassa hajoaa tikulla kokeiltaessa hippusina veteen. Jos levä jää roikkumaan keppiin, kyseessä on jokin muu kuin sinilevä. Vesiastiassa sinilevät nousevat pintaan vihertävinä hippusina noin tunnin kuluessa.

Sinileväkukintojen kesän 2024 riskiarvio:

Merialueilla laajojen sinileväkukintojen riski on yhä huomattava

Satelliittihavaintoja:

TARKKA, satelliittikuvien karttapalvelu

Lisätietoja:

(Puhelimitse klo 13–15)
Sisävedet: puh. 050 573 43 47 tai yritysnumero 0295 251 326
Itämeren tila: puh. 050 569 32 97 tai yritysnumero 0295 251 314
Satelliittihavainnot: puh. 0295 251329, s-posti: EOtuki@syke.fi

 

Kuva: Sinilevähavaintoja Upinniemenselällä ja rannikkoalueella. © Copernicus-data, Syke (2.7.2024)