Julkaistu: 20.12.2019

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kunnostushankkeen rahoitus

Vesistön kunnostaminen vaatii työtä ja myös rahaa. Hankkeiden kustannuksiin on mahdollista saada tukea.

Kunnostushankkeen kustannukset vaihtelevat hankkeen laajuuden mukaan. Pienet hankkeet, esimerkiksi ruovikoiden niitto, voidaan tehdä pääosin talkoovoimin. Jos hankkeesta syntyy kustannuksia, ne voidaan kattaa vaikkapa osakaskunnan varoista tai rahankeräyksellä.

Valtiolta voi hakea avustusta vesistökunnostuksiin. Elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) neuvovat siinä, miten hankkeelle voi hakea rahoitusta. Julkisen rahoituksen saamiseksi tarvitaan omarahoitusta, eli osa hankkeen kuluista pitää kattaa paikallisesti.

Kunnostushankkeiden rahoitukseen ja toteuttamiseen voivat osallistua myös esimerkiksi kunnat, alueelliset vesienhoitoyhdistykset, yritykset, alueelliset Leader-ryhmät ja kalatalousalueet.

Vesistöjen kunnostuksesta saa tietoa liittymällä valtakunnalliseen Vesistökunnostusverkostoon. Se on kaikille avoin yhteydenpitofoorumi. Verkoston sivulle on koottu hyödyllisiä oppaita järvien ja virtavesien kunnostamisesta.

Lisätietoja:
Rahat Pintaan -sivusto

Kuva: © Aila Ruoho, Vastavalo