Julkaistu: 7.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Kalatiet

Kalatie

Meritaimen ja muut vaelluskalat nousevat jokiin lisääntymisaikaan. Niiden kutualueet ovat usein jokien yläjuoksulla. Padot ja muut esteet vaikeuttavat kalojen kulkua. Esteet voidaan kuitenkin ohittaa.

Yksi tavallinen ratkaisu on rakentaa voimalaitospadon viereen rinteeseen sarja betonialtaita. Lohi ja taimen ovat hyviä uimareita ja käyttävät tällaisia kalateitä tottuneesti. Ne pujahtavat altaiden läpi voimakkaassakin virrassa.

Kaloja varten on myös tehty kalasulkuja, jotka toimivat samaan tapaan kuin veneilijöille tarkoitetut sulut. Onpa Suomessa rakennettu erityisiä kalahissejäkin. Kaikissa näissä teknisissä ratkaisuissa on omat rajoituksensa. Ne eivät ehkä sovi kaikille kalalajeille, ja ne ovat yleensä auki vain osan aikaa.

Nykyisin pyritään rakentamaan luonnonmukainen ohitusuoma aina kuin mahdollista. Se voidaan rakentaa luonnonkivistä niin, että se polveilee rinteessä kuin luonnonpuro. Tilaa tarvitaan melko paljon, jottei uomasta tule liian jyrkkä.

Luonnonmukainen ohitusuoma toimii yleensä hyvin ja soveltuu kaikille kalalajeille. Uomaan voidaan rakentaa myös sopivia kutu- ja poikasalueita. Puromaisissa uomissa viihtyvät kalojen ohella myös pohjaeläimet ja vaikkapa koskikara ja saukko. Tällaiset ohitusuomat sopivat hyvin maisemaan ja elävöittävät erityisesti kaupunkiluontoa.

Kuva: © Jari Kurvinen, Vastavalo