Maapuhdistamoratkaisujen tutkimustiivistelmät

Maapuhdistamot ovat jätevesien käsittelymenetelmiä, joissa hyödynnetään luonnollisen maaperän ominaisuuksia tai käytetään muuten maa-aineksia hyväksi jätevesien käsittelyssä. Maapuhdistamon perusratkaisut ovat maasuodattamo ja maahanimeyttämö. Maapuhdistamot voidaan toteuttaa usealla eri tavalla riippuen maaperä- ja pohjavesioloista sekä tontin maastomuodoista ja koosta.

Alla on päivittyvä listaus erilaisiin maapuhdistamoratkaisuihin liittyvistä puolueettomien tahojen tekemistä tutkimuksista. Maapuhdistamot eroavat laitepuhdistamoista siinä, että eri laitevalmistajien komponenteilla voidaan rakentaa identtisiä ratkaisuja, jos mitoitus ja komponentit ovat vastaavia. Näin ollen monia yleispäteviä tutkimustuloksia voidaan soveltaa useiden laitetoimittajien paketeista kootuille perusratkaisuille.