Julkaistu: 23.6.2021

Tämän tiedon on tuottanut Suomen ympäristökeskus

Syken uusi vesijalanjälkilaskuri kuvaa veden kokonaiskäyttöä

Suomen ympäristökeskus on toteuttanut uuden työkalun oman vesijalanjäljen tarkasteluun. Laskuri löytyy vesi.fi-verkkopalvelusta. Vesijalanjälki havainnollistaa käytännöllisellä tavalla elämän vesivaltaisuutta. Mitä suurempi vesijalanjälki, sitä enemmän vettä käytetään.

Vesijalanjälkeen lasketaan kaikki veden käyttö: suoraan hanasta laskettu vesi sekä niin sanottu piilovesi. Piilovesi eli virtuaalivesi tarkoittaa vettä, joka käytetään hyödykkeiden valmistuksessa ja johon sisältyy muun muassa raaka-aineiden, välituotteiden, energian ja palveluiden tuottamiseen käytetty vesi.

Kuluttajan vesijalanjäljestä alle viisi prosenttia suoraa vedenkulutusta

Suomalaisen kuluttajan keskimääräisestä vesijalanjäljestä alle viisi prosenttia on suoraa vedenkulutusta. Loppu muodostuu piilovedestä, joka sisältyy ostettuihin, kotimaassa tai ulkomailla valmistettuihin tuotteisiin ja palveluihin. ”Vesijalanjälkilaskurin tavoitteena on herättää kiinnostusta omaa vedenkulutusta kohtaan. Vaikka laskurissa ei ole huomioitu kaikkia mahdollisia vedenkäyttökohteita, se auttaa tunnistamaan kohtia, joissa omaa vesijalanjälkeä voi pienentää. Piiloveden kulutusta voi vähentää, kun kierrättää vaatteita ja tavaroita, suosii kävelyä ja pyöräilyä sekä minimoi ruokahävikin”, kertoo Suomen ympäristökeskuksen tutkija Heidi Ahkola.

Kolmasosa Suomen koko vesijalanjäljestä on piilovettä

Vesijalanjälki voidaan laskea yksityiselle kansalaiselle tai vaikka koko kansakunnalle. Suomen koko vesijalanjäljestä kolmasosa koostuu tuontituotteiden sisältämästä piilovedestä. Vesijalanjälki voidaan laskea myös yritykselle tai koko elinkeinolle. Myös tuotteille ja tuoteryhmille voidaan laskea vesijalanjälki. Yksittäisen tuotteen vesijalanjälki riippuu kuitenkin paljon siitä, missä ja miten tuote on tuotettu ja kuinka paljon tuotanto on rasittanut paikallisia vesivaroja ja vesistöjä.

Sininen, harmaa ja vihreä vesijalanjälki

Sininen vesijalanjälki tarkoittaa sitä vettä, joka on ammennettu pohjavesivarannoista tai järvistä ja joista. Jos vettä otetaan enemmän kuin uutta vettä muodostuu tai tulee näihin varantoihin, vesivarat alkavat ennen pitkää ehtyä. Monilla maapallon viljelyalueilla pohjavesivarat ovat vähentyneet huolestuttavasti. Myös pintavesivaroja käytetään paikoin liikaa. Harmaa vesijalanjälki kuvaa vedenkäytön kääntöpuolta: ympäristöön palautettujen jätevesien kielteisiä vaikutuksia. Harmaan vesijalanjäljen suuruus eli jätevesikuormituksen haitallisuus riippuu sekä jäteveden sisältämistä aineista että paikallisista oloista. Vihreä vesijalanjälki tarkoittaa viljelykasvien haihduttamaa sadevettä. Vihreä vesijalanjälki on suuri etenkin maataloudessa, missä kastelu perustuu valtaosin peltoon lankeaviin sateisiin tai sadeveden talteenottoon.

Laskuri pohjautuu tutkimustietoon ja vedenkulutuksen mallinnukseen

Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman laskurin avulla voi tarkastella vedenkäytön muodostumista ja arvioida, mikä osa siitä on suoraa vedenkäyttöä ja mikä sisältyy ostettuihin tuotteisiin ja palveluihin. Piiloveden laskenta perustuu ENVIMAT-malliin. ENVIMAT on niin sanottu ympäristölaajennettu panos-tuotosmalli, joka kuvaa luonnonvarojen käytön, päästöjen, kulutuksen ja tuotannon välisiä suhteita.

Hankkeen projektipäällikkö Seija Rantonen Suomen ympäristökeskuksesta kertoo: ”Mallinnuksen tuloksena saadaan tuotteiden vesijalanjäljet eli tiedot siitä, kuinka paljon tuotteiden valmistamiseen on käytetty vettä eri lähteistä tuotteen koko elinkaaren aikana.” Vesijalanjälkilaskurissa on käytetty yksityiskohtaisia ja tarkkoja tietoja veden käytöstä Suomessa. Tuontituotteista ei pystytä vielä tekemään tarkkoja laskelmia. Niiden osalta uudessa laskurissa tukeudutaan kansainvälisiin tietoaineistoihin.

Lisää tietoa vesijalanjäljestä: Vesijalanjälki-teemasivu
Laske oma vesijalanjälkesi: Vesijalanjälkilaskuri