Publicerad: 7.1.2020

Informationen har producerats av Finlands miljöcentral

Fiskvägar

Kalatie

Havsöring och andra vandringsfiskar stiger upp i älvarna under fortplantningstiden. Deras lekplatser finns ofta i älvarnas övre lopp. Dammar och andra hinder försvårar fiskens vandring, men det är i alla fall möjligt att ta sig förbi hindren.

En vanlig lösning är att bygga en serie betongbassänger i sluttningen bredvid kraftverksdammen. Lax och öring är duktiga simmare och använder den typen av fiskvägar. De slinker genom bassängerna även om strömmen är stark.

Man har också gjort fiskspärrar för fisken, som fungerar på samma sätt som slussarna för båtförare. Det finns också särskilda fiskhissar i Finland. Alla dessa tekniska lösningar har egna begränsningar. De är kanske inte lämpliga för alla fiskarter och de är i allmänhet öppna bara en del av tiden.

Numera försöker man alltid bygga ett naturligt omlöp när det är möjligt. Ett omlöp kan byggas av natursten så att det slingrar sig fram i sluttningen som en naturlig bäck. Ganska mycket utrymme behövs för att omlöpet inte ska bli för brant.

Ett naturligt omlöp fungerar i allmänhet bra och lämpar sig för alla fiskarter. I omlöpet kan man också anlägga lämpliga lek- och yngelområden. I bäckliknande omlöp trivs utöver fiskar också bottendjur, samt till exempel strömstare och utter. Den här typen av omlöp smälter in i landskapet och ger liv speciellt åt stadsnaturen.

Bild: © Jari Kurvinen, Vastavalo