med temat:
Beredskap inför översvämningar

Sörj för säkerheten, undersök skadorna och börja städa

Det lönar sig att börja städa så fort som möjligt efter en översvämning. För att huset ska torka är det viktigt att stillastående vatten, slam och vått skräp avlägsnas från byggnaden och runt dess väggar. På så sätt kan du förhindra fuktskador. Börja ändå inte städa förrän det är tryggt att röra sig i huset och på tomten.

1. Sörj för säkerheten

När översvämningen har sjunkit undan ska du först kontrollera att det är tryggt att återvända hem och att röra sig i området. Följ myndighetens anvisningar. Beakta också att översvämningen kan ha lämnat avfall, kadaver, gifter eller farliga föremål på tomten. Utrusta dig med gummistövlar, gummihandskar och andningsskydd.

Slå inte på el, vatten och värme förrän du är säker på att apparaterna och ledningarna inte är skadade och att det inte finns fukt i elsystemet. Om elapparaterna eller värmeaggregaten har varit i kontakt med översvämningsvattnet eller om de har skador eller är fuktiga ska du tillkalla en sakkunnig inom branschen för att kontrollera situationen. Om oljetanken eller oljepannan har gått sönder och olja har läckt ut ska du ringa nödcentralen (112) och anmäla situationen. Räddningsverket bekämpar oljeskadan.

Stanna inte kvar i huset om det finns uppenbara fuktskador. På konstruktioner och lösöre som blivit våta kan det börja växa mikrober som är skadliga för hälsan. För tryggt boende krävs dessutom att områdets vattenledningar och avlopp fungerar. Om inkvarteringen i bostaden verkar farlig för hälsan ska du söka dig till tillfällig inkvartering. Vid behov kan du höra dig för om tillfällig inkvartering hos kommunens socialmyndighet.

2. Kartlägg skadorna

Gå noggrant igenom alla byggnader och egendom i dem. Kontrollera också trädgårdsmöblernas skick. Anteckna alla skador du observerat samt eventuellt lösöre som saknas. Ta bilder på skadorna.

Kontakta ditt försäkringsbolag och be om anvisningar för bedömning av skadan och ansökan om ersättning.

Mer information:
Ersättning av översvämningsskador

3. Städa säkert

När du städar upp röran som en översvämning orsakar är det skäl att komma ihåg att skydda dig själv och sörja för hygienen. Använd skyddande kläder och skyddsutrustning. Tvätta och desinficera händerna flera gånger under städningen.

Börja rengöringen med att låta byggnaden torka. Öppna dörrar, fönster och luckor så att luften kan cirkulera och vattenångan kommer ut ur byggnaden. Pumpa ut vattnet ur källaren och torka bort överflödig smuts och vatten från golvet. Rengör elapparaterna noggrant innan du slår på strömmen.

Möbler och lösöre som blivit våta av översvämningen bör tas ut för att torka. Fuktiga textilier ska tvättas i hög temperatur. Det är bäst att föra de smutsigaste kläderna och hemmets textilier till närmaste avfallsstation, precis som övrigt lösöre som är förstört.

I vattendränkta konstruktioner och material kan det börja växa mikrober som är skadliga för hälsan. Mikrober känner du igen på den unkna lukten, synligt mögel och till exempel färgförändringar på träytor.

Städa också gårdsområdet och gräv vid behov fåror så att vattnet strömmar bort från byggnaden och från tomten.