Publicerad: 9.12.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Kravis kan orsaka översvämningar längs Esse å

Det kalla vädret under de senaste dagarna har gjort att det har börjat bildas kravis vid forsarna i Esse å. Ovanför forsarna där det bildas kravis har vattenståndet ställvis stigit. NTM-centralen i Södra Österbotten har vidtagit förhandsåtgärder genom att minska avtappningen och lägga ut kravisbommar och viltkameror. Om vattenföringen i ån är hög då vädret blir kallt och det inte har hunnit bildas ett istäcke på ån, kan forsarna fyllas av underkyld issörja, d.v.s. kravis. Kravisen kan dämma upp forsen och orsaka översvämning i området ovanför forsen. Då avtappningen minskar, minskar också risken för att kravis uppstår och samtidigt ger det bättre förutsättningar för att ett istäcke ska bildas.

I Esse å förekommer nästan årligen översvämningar på grund av kravis vid forsarna nedanför Evijärvi i närheten av Esse, Lappfors och Kållby. Ibland har det förekommit problem med kravis även i andra österbottniska åar, exempelvis i Lestijoki, Lappo å och Lappfjärds å.

I Esse å minskades avtappningen från Evijärvi i onsdags med 3 m3/s för att lindra kravissituationen. Avtappningen från Evijärvi är nu cirka 15 m3/s. Också avtappningen från Lappajärvi, som ligger uppströms från Evijärvi, kommer att minskas från och med fredagen. Om risken för kravis blir större, är det möjligt att ytterligare minska avtappningen från Lappajärvi och Evijärvi till Esse å.

Under den senaste veckan har kravisbommar installerats på sex olika platser i Esse å för att underlätta att det bildas ett istäcke. Läget vid forsarna där det finns risk för kravis följs också upp med hjälp av viltkameror och fältbesök. Risken för att det ska uppstå proppar på grund av issörja och kravis är störst i början av vintern, när vädret snabbt blir kallare, vattenföringen är stor och ån inte ännu har ett istäcke. Enligt bestämmelserna i regleringstillstånden för Lappajärvi och Evijärvi tillåts vid behov att vattenföringen som avtappas från sjöarna kortvarigt minskas med 5 m3/s i syfte att hindra att det uppstår issörja. Då ett bestående istäcke har bildats, kan avtappningen ökas på nytt.

Mer information på webben:

Kravisöversvämning vintertid

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert
Katja Haukilehto
tfn 0295 027 794

Gruppchef Kim Klemola
tfn 0295 027 829

Chef för vattenresursenheten
Liisa Maria Rautio
tfn 0295 027 919

Bild: Kravis i Esse å. Foto: NTM-centralen i Södra Österbotten.