Publicerad: 2.1.2020

Informationen har producerats av NTM-centralen

NTM-centralerna

Logo ELY-keskus

Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) sköter statsförvaltningens regionala uppgifter. De utvecklar och stöder den ekonomiska verksamheten och skapar hållbar välfärd.

NTM-centralerna har tre ansvarsområden: (1) näringar, arbetskraft och kompetens, (2) trafik och infrastruktur samt (3) miljö och naturresurser. Centralerna styrs av sex ministerier och Trafikledsverket. I Finland finns 15 NTM-centraler, av vilka 13 sköter miljö- och naturresursärenden.

Till NTM-centralernas uppgifter hör bland annat vatten- och fiskeriärenden samt övervakning av vattnens status. De ansvarar för användningen och vården av yt- och grundvattentillgångarna i sin region. Centralerna koordinerar vattenvården i regionala samarbetsgrupper samt övervakar och styr regleringen av vattendragen. Till NTM-centralernas uppgifter hör också att utveckla vattentjänsterna och tillsynen över vattentjänstverken.

NTM-centralernas kundservice för miljöfrågor svarar på frågor som handlar om miljön. Kundrådgivarna ger till exempel anvisningar om hur man inleder ett restaureringsprojekt.

NTM-centralerna beviljar behovsprövade statsunderstöd för olika ändamål.