Publicerad: 18.4.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Flödestoppen i de österbottniska åarna närmar sig – kontrollera din beredskap

Snön smälter snabbt just nu i de österbottniska landskapen. Under påsken har vädret varit varmt och väderprognoserna för den kommande veckan visar temperaturer på över + 15 grader och just ingen nattfrost. Särskilt kring åarnas källflöden är snöns vattenvärden höga och då vädret snabbt blir varmt, ökar risken för översvämningar. Flödesvatten kan rinna ut på åkrar och i skogar, men även på mindre vägar och i lågt belägna byggnader.   Enligt prognoserna kan vårflödet i år ställvis bli större än genomsnittligt.

Flödestoppen i de små åarna och åarnas källflöden i Södra Österbotten och Österbotten kan infalla kring mitten av kommande vecka. Enligt prognoserna infaller flödestoppen i Kyro älv och Lappo å ungefär 20–22.4. Det är möjligt att flödesvatten måste släppas ut på invallningsområdena åtminstone längs Kyro älv i Ilmajoki och Seinäjoki. Även i Mellersta Österbotten stiger vattenståndet i åarna tydligt redan i slutet av veckan. På grund av den snabba snösmältningen är det möjligt att även sjöarna når flödesnivåer om ungefär en vecka. Enligt prognoserna stiger vattenståndet i Kuortaneenjärvi så mycket att vattnet når de lägst belägna fritidsbostäderna i området.

Det är skäl för invånare i översvämningskänsliga områden att förbereda sig för snabbt stigande vattenstånd. Det lönar sig att flytta båtar och bryggor som kan tas upp tillräckligt långt från stranden. Bilar ska parkeras på sådana platser dit flödesvatten inte kan ta sig. Även värdefulla föremål som finns under flödesnivån, exempelvis i källare, är det skäl att flytta till säkrare platser. Undvik att röra dig i områden med översvämning och kom ihåg att bara 15 cm strömmande vatten kan få omkull en vuxen människa.

För att lindra översvämningssituationen har NTM-centralen i Södra Österbotten redan delvis börjat lagra flödesvatten i de konstgjorda och reglerade sjöarna. Flödesvatten leds redan delvis till Kivi- och Levalampi (Närpes å), Kalajärvi (Kyro älv) och Varpula (Lappo å). Övriga konstgjorda sjöar börjar man fylla på först närmare flödestoppen.

Mer information på webben:

Vattenläge och prognoser:

Översvämningskartor och beredskap inför översvämningar:

Mer information om vårens översvämningsprognoser från Översvämningscentret:

  • Forskare Harri Myllyniemi, Finlands miljöcentral (SYKE), tfn 0295 251 439

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
  • Ledande vattenhushållningsexpert Tomi Mäki, tfn 0295 027 461
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919