Virtaamansäätöpato

Virtaamansäätöpato on ojitusalueelle rakennettu pato, jolla voidaan säädellä veden virtausnopeutta. Säätely tapahtuu esimerkiksi padon läpi asennettujen putkien avulla, jolloin patoa kutsutaan myös putkipadoiksi. Virtaamansäätöpato vähentää kiintoaineen ja siihen sitoutuneiden ravinteiden kulkeutumista alapuolisiin vesiin erityisesti, kun virtaama on suuri.