Viivyttäminen, viivytys

Pintavalunnan jakaminen pitkälle ajanjaksolle.