pH-arvo

pH-arvo kuvaa veden tai muun nesteen happamuutta. Arvo ilmoitetaan asteikolla 0–14, jossa 7 on neutraali, sitä pienemmät luvut happamia ja suuremmat emäksisiä. pH-arvo perustuu positiivisten vetyionien aktiivisuuteen liuoksessa. Suomen pinta- ja pohjavedet ovat yleensä luonnostaan hieman happamia, eli niiden pH on noin 6,5.