Ojitustoimitus

Ojitustoimitus on menettely, jossa tarkastellaan ojitussuunnitelmaa ja sen toteuttamisedellytyksiä, laaditaan kustannusarvio ja päätetään kustannusten jakamisesta eri osapuolten kesken. Ojitustoimitus pidetään laajoissa ojitushankkeissa, jotka koskevat useita kiinteistöjä.