Kuivuus

Kuivuudella tarkoitetaan pitkittynyttä ajanjaksoa, jolloin alueella on keskimääräistä vähemmän vettä. Kuivuus voi olla sadannan, pohjaveden tai pintaveden taikka kaikkien näiden vajautta.