Kiintoaine

Kiintoaine tarkoittaa vedessä olevia kiinteitä hiukkasia, kuten savea hiesua tai toisinaan myös hiukkasmaista orgaanista hiiltä. Veden sameutta käytetään kiintoaineen mittarina.