Joki

Joki määritellään vesilaissa virtaavan veden vesistöksi, jonka valuma-alue on vähintään sata neliökilometriä.