Imeytyskenttä

Huleveden imeytykseen rakennettu laajahko alue.