Hätäylivedenkorkeus

Hätäylivedenkorkeus, hätä-HW, on patoturvallisuuteen liittyvä käsite. Se määräytyy padon tiiviin osan yläpinnan korkeuden mukaan. Jos tiiviin osan yläpinnan korkeus vaihtelee, hätäylivedenkorkeus määräytyy yläpinnan alimman kohdan mukaan (purkautumiskynnysten korkeutta lukuun ottamatta). Vedenpinnan korkeuden nouseminen yli hätäylivedenkorkeuden voi aiheuttaa muutoksia patorakenteissa.