Happamat sulfaattimaat

Happamat sulfaattimaat ovat rikki- ja rautapitoisia maakerroksia, joita esiintyy alavilla rannikoilla, erityisesti Pohjanlahden rannikolla. Happamista sulfaattimaista voi liueta veteen rautaa ja muita metalleja, jos pohjaveden pinta muuttuu tai vesioloissa tapahtuu muita muutoksia. Silloin pohjavesi myös happamoituu. Samoin voi tilapäisesti käydä pintavesille, jos esimerkiksi pitkää kuivaa kautta seuraa sulfaattimaita huuhtova rankkasade.