Ekologinen tila

Pintavesien ekologista tilaa arvioidaan viisiportaisella asteikolla. Tilanarvio perustuu ensisijaisesti biologisiin laatutekijöihin, kuten planktonleviin, vesikasveihin, kaloihin ja pohjaeläimiin. Lisäksi otetaan huomioon vedenlaatua ja vesirakentamisen astetta kuvaavat tekijät. Vertailukohtana on luonnontila, johon ihminen ei ole vaikuttanut.