Julkaistu: 6.4.2022

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Tulvakeskuksen kevättulvatiedote 6.4.2022

Pohjois-Pohjanmaalla Oulua ja siitä eteläisemmillä jokivesistöissä tulvista voi tulla keskimääräistä suuremmat. Mikäli kylmä sää jatkuu myös jääpatotulvariski kasvaa. Useimmilla valuma-alueilla ennustettu tulvahuippu on huhtikuun lopussa tai toukokuun alussa.

Keskimääräistä kylmempi sää on viivästyttänyt lumen sulamisen alkamista. Mikäli säätilassa tapahtuu äkillinen muutos lämpimämmäksi, voi tulva nousta nopeasti ja tavanomaista korkeammalle. Tulvahuipun lopullinen suuruus riippuu sulamisajan lämpötilasta ja sademäärästä. Parempia arvioita tulvahuippujen suuruudesta ja ajankohdasta saadaan sääennusteiden tarkentuessa.

ELY-keskus seuraa tulvaennusteita aktiivisesti ja tiedottaa niistä Twitterissä @POPTULVAT kanavalla ja vesi.fi-palvelussa.

Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä tulvakartta-palvelusta voi tarkistaa sijaitseeko oma kiinteistö tulvavaara-alueella.

Jääsahauksia on tehty jääpatoriskin pienentämiseksi Lesti-, Kala-, Malis-, Pyhä- ja Temmesjoella. Keskimääräistä kylmempänä jatkuva kevät lisää jääpatotulvariskiä. Mikäli sää muuttuu lämpimäksi jäiden ollessa vielä paksuja ja paikallaan, niiden kasaantumisriski padoiksi kasvaa suurenevan virtaaman myötä. Jäätilannetta seurataan jokivarsissa riistakameroiden, ELY-keskuksen henkilöstön sekä kuntien tulvayhdyshenkilöiden kanssa.

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi palvelussa:

Lestijoki, tulvahuippu huhtikuun lopussa- toukokuun alussa
Kalajoki,  tulvahuippu huhtikuun lopussa- toukokuun alussa
Pyhäjoki, tulvahuippu huhtikuun lopussa- toukokuun alussa
Siikajoki, tulvahuippu huhtikuun lopussa- toukokuun alussa
Pattijoki, tulvahuippu huhtikuun lopussa- toukokuun alussa
Oulujoki, tulvahuippu huhtikuun lopussa- toukokuun alussa
Kiiminkijoki, tulvahuippu toukokuun alussa
Iijoki, tulvahuippu toukokuun alussa
Kuivajoki, tulvahuippu toukokuun alussa

Vesitilanne ja ennusteet verkossa:

Lisätietoja:

Vesitilanne, ennusteet: vesitalousasiantuntija Timo Hampinen,
p. 050 396 3006, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Kala- ja Pyhäjoki): vesitalousasiantuntija Mikko Hinkkanen,
p. 0295 038 817, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Säännöstely (Siika-, Patti- ja Kuivajoki): vesitalousasiantuntija Riku Eskelinen,
p. 050 351 1927, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Tulvantorjuntatoimenpiteet: johtava vesitalousasiantuntija Timo Karjalainen,
p. 0295 038 341, etunimi.k.sukunimi@ely-keskus.fi

Valtakunnallinen tulvakeskus: Ryhmäpäällikkö Noora Veijalainen,
p. 029 525 1159, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi ;

Vesistömallin ennusteet Harri Myllyniemi,
p. 0295 251 439, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus