Julkaistu: 2.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut ELY-keskus

ELY-keskukset

Logo ELY-keskus

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) hoitavat valtionhallinnon alueellisia tehtäviä. Ne kehittävät ja tukevat taloudellista toimintaa ja kestävää hyvinvointia.

ELY-keskuksilla on kolme vastuualuetta: (1) elinkeinot, työvoima ja osaaminen, (2) liikenne ja infrastruktuuri sekä (3) ympäristö ja luonnonvarat. Keskukset toimivat kuuden ministeriön sekä Väyläviraston ohjauksessa. Suomessa on 15 ELY-keskusta, joista 13 hoitaa ympäristö- ja luonnonvara-asioita.

ELY-keskusten tehtäviin kuuluvat muun muassa vesi- ja kalatalousasiat sekä vesien tilan seuranta. Ne vastaavat alueensa pinta- ja pohjavesivarojen käytöstä ja hoidosta. Keskukset koordinoivat vesienhoitoa alueellisissa yhteistyöryhmissä sekä valvovat ja ohjaavat vesistöjen säännöstelyä. Myös vesihuollon kehittäminen ja vesihuoltolaitosten valvonta kuuluvat ELY-keskusten tehtäviin.

ELY-keskusten ympäristöasioiden asiakaspalvelukeskus vastaa ympäristöä koskeviin kysymyksiin. Asiakasneuvojat opastavat esimerkiksi siinä, miten vesistön kunnostushanke pannaan vireille.

ELY-keskukset myöntävät harkinnanvaraisia valtionavustuksia eri tarkoituksiin.