Vesikirje lokakuu 2021

Vesitilanne ei kehittynyt vakavaksi kuivasta kesästä huolimatta

Syksyn alussa vesitilanne oli monin paikoin normaalia vähävetisempi, koska kesäkuu ja heinäkuu olivat normaalia kuumempia ja kuivempia. Runsasvetisen kevään ja sateisen elokuun ansiosta tilanne ei kuitenkaan päässyt laajemmin kehittymään vakavaksi.

Kesäkuun ja heinäkuun sademäärät olivat maan etelä- ja keskiosissa laajalti tavanomaista pienemmät. Etelä- ja Itä-Suomessa oli kesäkuussa paikoin hyvin vähäsateista: Vastaava tilanne toistuu keskimäärin kerran 10–30 vuodessa.
Paikoin Suomessa satoi heinäkuussa harvemmin kuin keskimäärin kerran kymmenessä vuodessa. Helteiden takia myös haihdunta oli keskimääräistä suurempaa. Tulvakeskuksen kuivuustiedotteen mukaan pohjaveden pinnat painuivat kesän aikana keskimääräistä alemmaksi suuressa osassa maata. Pienien pohjavesiesiintymien pinnankorkeudet olivat monin paikoin huomattavasti ajankohdan keskiarvojen alapuolella. Tämä oli tilanne etenkin pienissä pohjavesiesiintymissä maan etelä- ja keskiosissa.

Kuivuus näkyy ensimmäisenä pienissä pohjavesiesiintymissä

Pienissä pohjavesiesiintymissä vedenpinnan vaihtelu on nopeampaa ja voimakkaampaa kuin suuremmissa muodostumissa. Niissä kuivuuden vaikutukset näkyvät ensimmäisenä. Erityisesti rengaskaivojen omistajilla on ongelmia pitkien kuivuusjaksojen aikana. Yksityisten rengaskaivot ovat usein matalia ja ne kuivuvat herkemmin kuin porakaivot. Siksi kaivon omistajien olisi hyvä miettiä jo ennakolta, miten vesihuolto järjestetään, jos kaivo kuivuu.

Viljelykset haavoittuvimpia kuivuudelle kasvukauden alussa

Maanviljelijöitä kiinnostaa etenkin kuivuuden aiheuttama maankosteuden vajaus. Keväällä ja alkukesästä viljelykset ovat erityisen alttiita kuivumiselle. Heinäkuun kuivuus ei ole yhtä haitallista, koska silloin kasvien juuret yltävät jo syvemmälle maaperään.
Viljelysten kuivuudenkestävyys riippuu myös muun muassa viljelylajikkeesta, maalajista ja pellon kunnosta. Viljelmiä voidaan sadettaa kastelulaitteilla. Pienistä sivu-uomista tai ojista ei kuivakautena kuitenkaan välttämättä riitä vettä kasteluun.

Lisää tietoa vesi.fi-palvelusta

Paikallisesta ja alueellisesta vesitilanteesta löytyy lisätietoa vesi.fi-sivustolta. Sieltä löytyy muun muassa havaintoja ja ennusteita. Jos kaivo kuivuu, siitä voi ilmoittaa vesi.fi-karttapalveluun. Ilmoitetut havainnot auttavat tarkemman kuivuustilanteen hahmottamisessa ja ne tulevat kaikille nähtäväksi vesi.fi-kartalle.
Ilmoitusmahdollisuus oli tänä kesänä käytössä ensimmäistä kertaa. Vaikka palvelua ei juurikaan mainostettu, sinne ilmoitettiin kesän aikana 22 kuivunutta kaivoa ja 18 kaivoa, joissa vedet olivat vähissä.

Kuivuneen kaivon voi ilmoittaa Vesi.fi- karttapalveluun. Tiedot auttavat kuivuustilanteen hahmottamisessa.

Kirjoittaja:
Kehitysinsinööri Lauri Ahopelto, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@syke.fi

Artikkelin pääkuva: Lauri Ahopelto

Linkkejä: