Julkaistu: 17.12.2021

Tämän tiedon on tuottanut MMM

Tulvariskien hallintasuunnitelmat auttavat varautumaan ilmastonmuutokseen

Maa- ja metsätalousministeriö hyväksyi 16.12.2021 tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022–2027. Suunnitelmia on yhteensä 18 ja niitä toteutetaan vesistö- tai rannikkoalueilla, joilla on nimetty vähintään yksi merkittävä tulvariskialue. Tavoitteena on ehkäistä ja pienentää tulvista aiheutuvia vahinkoja.

Suunnitelmien avulla pyritään tehostamaan tulvariskien ehkäisyä, tulvien ennustamista, niistä varoittamista sekä pelastustoimien suunnittelua. Suunnitelmissa ehdotetaan noin 450 käytännön toimenpidettä, joita ovat mm. tulvavesien pidättäminen, vesistön säännöstelyn kehittäminen sekä penkereiden rakentaminen. Ilmastonmuutos otettiin entistä paremmin huomioon päivitetyissä hallintasuunnitelmissa.

– Suomessa tulvista aiheutuvat vaaratilanteet ovat onneksi pienempiä kuin monissa muissa maissa. Yhteiskunnan varautuminen sään ja vesiolojen muutoksiin on kuitenkin entistä tärkeämpää ilmastonmuutoksen myötä, toteaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Toimissa on tärkeä huomioida myös vesienhoidon tavoitteet. Tulvariskien hallinnan suunnittelua toteutetaankin samassa kuuden vuoden syklissä vesienhoidon kanssa. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat ja merenhoitosuunnitelman 16.12.

Vastaavat tulvariskien hallintasuunnitelmat laadittiin ensimmäistä kertaa vuosille 2016–2021. Ensimmäiselle kaudelle asetettiin yli 150 alueellista tavoitetta, jotka ovat toteutuneet pääasiassa hyvin. Toimenpiteet ehkäisevät ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle aiheutuvia vahinkoja sekä varmistavat, että välttämättömät palvelut jatkuvat keskeytyksettä mahdollisista tulvista huolimatta. Esimerkiksi vuonna 2020 Kemijoen tulvatorjunnassa hyödyttiin siitä, että tulvariskit ja vahinkoja torjuvat toimet oli tunnistettu jo etukäteen.

Tulvariskialueet vaihtuivat osittain ensimmäisen kierroksen jälkeen eli osa alueista jäi pois ja tilalle tuli muutama uusi. Uusiksi alueiksi nimettiin Lapväärtti ja Pyhäjoen alaosa, joissa oli tulvia ensimmäisen suunnitelmakauden aikana, sekä Kemin kaupunki tarkentuneen vahinkoarvion perusteella.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien valmistelusta ovat vastanneet alueelliset ELY-keskukset ja tulvaryhmät. Merkittävät tulvariskialueet arvioidaan seuraavan kerran 2024 ja suunnitelmat päivitetään seuraavan kerran viimeistään vuonna 2027. Tulvariskien hallinnan ohjauksesta vastaa maa- ja metsätalousministeriö.

Lue lisää:

Tulvariskien hallintasuunnitelmat
Tulvakarttapalvelu
vesi.fi -sivusto
http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin

Lisätietoa maa- ja metsätalousministeriöstä:

Neuvotteleva virkamies Lauri Ahopelto
lauri.ahopelto(at)gov.fi, p. 0295 162 094
Johtava vesitalousasiantuntija Antti Parjanne
antti.parjanne(at)gov.fi, p. 0295 162 071
Ministerin erityisavustaja Annukka Kimmo
annukka.kimmo(at)gov.fi,p. 050 478 0226

Kuva: Vantaan tietulva vuonna 2020 © Pekka Väisänen, MMM