Julkaistu: 15.1.2020

Tämän tiedon on tuottanut MMM

Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö on uudistuvan ja kestävän ruoka- ja luonnonvaratalouden mahdollistaja sekä luotettavien tietovarantojen tuottaja. Tehtäville on luontaista laaja yhteistyö monien eri tahojen kanssa. Palvelemme valtioneuvostoa ja eduskuntaa, ohjaamme hallinnonalamme virastoja ja laitoksia ja huolehdimme sekä kansallisesta että kansainvälisestä yhteistyöstä. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ovat toimintamme lähtökohta.

Maa- ja metsätalousministeriö vastaa valtioneuvostossa vedenhankinnasta ja viemäröinnistä, vesistöjen säännöstelystä, tulva- ja kuivuusriskien hallinnasta, maankuivatuksesta ja kastelusta, patoturvallisuudesta, valtion vesirakenteista sekä rajavesistöasioista.

Toimiva vesihuolto on nykyaikaisen yhteiskunnan perusedellytys. Elinkeinoelämä on usein täysin riippuvaista veden saatavuudesta, ja vesivarat ja niiden hoito sitovat yhteen myös luonnonvarojen hyödyntämiseen perustuvia elinkeinoja, kuten maa- ja metsätaloutta ja kalataloutta.

Vesi on keskeisessä roolissa myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Maa- ja metsätalousministeriö pyrkii yhdessä kumppaniensa kanssa ennakoimaan ilmastonmuutoksen haasteita sekä hyödyntämään myös vesiasioissa kiertotalouden ja uuden teknologian mahdollisuudet. Tavoitteenamme on, että Suomen vesisektori on niin hyvin hoidettu, että osaamisellemme on kysyntää myös muualla.