Publicerad: 4.7.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Vattenöversikt för juni: vattenstånden i åarna och insjöarna har sjunkit till typiska nivåer för tidpunkten (landskapen i Österbotten)

Under juni månad har vattenstånden i de österbottniska landskapens åar och insjöar sjunkit från god försommarnivå till typiska nivåer för tidpunkten. Som en följd av regnen i maj-juni steg vattenstånden lite mer än genomsnittet för tidpunkten, men det varma vädret som började vid midsommar har inneburit att vattenstånden har börjat sjunka en aning.

Vattenstånden och vattenföringarna ligger på genomsnittlig nivå för tidpunkten

Under juni månad har vattenstånden i de österbottniska landskapens åar och insjöar sjunkit från god försommarnivå till typiska nivåer för tidpunkten. Som en följd av regnen i maj-juni steg vattenstånden lite mer än genomsnittet för tidpunkten, men det varma vädret som började vid midsommar har inneburit att vattenstånden har börjat sjunka en aning. Exempelvis i Skatila i Kyro älv var vattenföringen under den första veckan i juni som mest cirka 90 kubikmeter i sekunden, medan vattenföringen sjönk i slutet av månaden till cirka åtta kubikmeter i sekunden.

Avtappningarna från de reglerade sjöarna har reglerats till minimiinställningarna enligt tillståndsvillkoren och för tillfället ligger vattenstånden huvudsakligen nära genomsnittet för tidpunkten. Exempelvis i Lappajärvi och i Kuortaneenjärvi låg vattenstånden i slutet av juni cirka 10 centimeter högre än vanligt för tidpunkten. Vattenytan i den konstgjorda sjön Patana ligger cirka 15 centimeter lägre än genomsnittet för tidpunkten. Kalajärvi ligger på sedvanlig nivå.En solig dag på sommaren är den typiska avdunstningen från sjöarna cirka 1 centimeter per dygn.

Restaureringsarbetet och byggandet av fiskvägen vid dammen i Jääskänjärvi inleddes i maj och pågår fortfarande. Som en följd av detta kan vattenståndet i Jääskänjärvi variera mer än normalt.Arbetet uppskattas pågå till slutet av augusti. Vattenståndet i sjön ligger dock för tillfället i närheten av genomsnittet för tidpunkten.

Restaureringen av dammarna i Kiikku och Renko började i maj och pågår ännu. På grund av arbetet har vattenföringen i Seinäjoki ås gamla fåra varit stor i början av juni. Regleringsläget normaliseras efter att restaureringen bli färdig i augusti.

Vattenkvalitet och algläget

 Insjövattnen var tämligen svala i början av juni. Vattentemperaturen i Lappajärvi steg från cirka 11 grader i början av månaden till cirka 17 grader i mitten av månaden. Efter detta blandade hårda vindar vattnet och temperaturen sjönk till 11 grader.Under slutet av månaden steg vattentemperaturen över 20 grader. Små och grunda insjöar med mörkt vatten har värmts upp snabbare.

I början av juni observerades inga blågröna alger i de österbottniska landskapen på grund av det svala och ostadiga vädret. I slutet av juni har blågröna alger observerats längs kusten på flera ställen i Kvarken utanför Vasa och i Märaströmmen i Malax.

I insjöarna har observationerna av blågröna alger också ökat en aning jämfört med början av juni. Under den gångna veckan har till och med rikliga ansamlingar av blågröna alger observerats i Lappajärvi. På kontrollplatsen i Suninsalmi i Ähtärinjärvi har små mängder av blågröna alger observerats. Under sista veckan i juni rapporterades en medborgarobservation av små mängder blågröna alger i Lestijärvi.

Värmeböljan som började vid midsommar påskyndar sannolikt tillväxten av blågröna alger och ökar algblomningarna, men algblomningarna påverkas också av andra väderleksförhållanden såsom blåsighet. Det lokala algläget kan ändras mycket snabbt när vindriktningen ändras.

Försurningsläget i åvattnen motsvarade typiska sommarförhållanden i juni med ett pH-värde på huvudsakligen 6–7. Närsaltshalterna låg också på en typisk nivå för tidpunkten. Ingen större nederbörd som höjde halterna har förekommit, men å andra sidan var det tillräckligt med vatten i mindre åar, vilket betyder att avloppsvattnens påverkan knappt syns.

Grundvattenytorna sjunker

Grundvattenstånden har fortsatt att sjunka från början av juni, vilket är vanligt på sommaren. På de riksomfattande stationerna för grundvattenkontroll ligger grundvattenstånden i stort sett på genomsnittet för tidpunkten. Värmeböljan kan påverka i synnerhet grundvattenstånden i privata brunnar. Om omfattande nederbördsperioder uteblir under sommaren, kan i synnerhet grunda brunnar torka ut. Marken är torr, varför växterna utnyttjar största delen av regnet som sugs upp i marken och därför bildas inga större mängder grundvatten av nederbörden.

Mer information från NTM-centralen i Södra Österbotten

Vattenhushållningsexpert Kristiina Kastman, puh. 0295 028 021 (reglering och vattenföring)
Specialforskare Anssi Teppo, puh. 0295 027 948 (vattenkvalitet)
Överinspektör Tilda Rantataro, puh. 0295 027 668 (grundvatten)

E-postadresserna bildas enligt modellen

Algläget (vesi.fi)

Observationer av blågröna alger (jarviwiki.fi)

Vattenprognoser och varningar (vatten.fi)

Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi)