Publicerad: 3.6.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Uppföljningen av blågröna alger börjar igen i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten (landskapen i Österbotten)

NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljning började denna vecka i Södra Österbotten, Ös-terbotten och Mellersta Österbotten. I år finns samma antal kontrollplatser i den riksomfattande alguppföljningen som i fjol i vårt område, dvs. 27 kontrollplatser. Fasta kontrollplatser finns både i sjöarna och i havsområdet. Du kan följa algläget varje vecka i webbtjänsten Järvi-meriwiki.

Vecka 22 observerades inga blågröna alger på de riksomfattande alguppföljningsplatserna i NTM-centralen i Södra Österbottens område.Inga medborgarobservationer om blågröna alger har heller rapporterats.Vanligen förekommer blågröna algblomningar i vårt område i juli-augusti, men det är inte heller ovanligt med algblomningar i juni.I juni kan det också ligga gulaktig tallpollen i strandvattnen.En del av de blågröna algblomningarna kan producera giftiga föreningar och det är alltid skäl att vara reserverad när det gäller förekomster av blågröna alger.

Algläget i vårt område följs upp på de fasta kontrollplatserna varje vecka från juni till september och NTM-centralen i Södra Österbotten informerar om algläget på torsdagar varje vecka.Förekomsten av blågröna alger bedöms med ögat enligt en skala från 0 (inga alger) till 3 (mycket rikligt med blågröna alger).Uppföljningen genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral, kommunerna och privatpersoner.

I likhet med föregående år sparas algobservationerna i webbtjänsten Järvi-meriwiki (www.jarviwiki.fi) som är öppen för allmänheten.Den riksomfattande alguppföljningen omfattar cirka 300 kontrollplatser runt om i landet såväl i insjöarna som i kustområdena.Även medborgarna kan spara egna observationer i systemet till stöd för bedömning av den riksomfattande algsituationen.Med hjälp av webbappen Havaintolähetti är det lätt att spara observationerna även med en smarttelefon.Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Mer information:

Alguppföljningstelefon 0295 027 990
www.jarviwiki.fi