Publicerad: 24.3.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Snömängderna och isarna nära genomsnittliga, i Perho å utökas avtappningen för att försvaga isen

Snömängderna i de österbottniska landskapen ligger nära genomsnittet för tidpunkten. I de konstgjorda och reglerade sjöarna har vårsänkningen påbörjats. För att försvaga isarna i nedre loppet av Perho å utökas avtappningen vid kraftverket i Kaitfors under nästa vecka.

Snöns vattenvärde i de österbottniska landskapen är i genomsnitt nu ca 50–90 mm. Mest snö finns i övre loppet av Lappfjärds å, där snöns vattenvärde ligger kring 80–120 mm. I de övre loppen av Perho å och Esse å samt Tjöck å, Närpes å, Malax å och Toby–Laihela å är snöns vattenvärde i storleksklassen 80–100 mm. I de övre loppen av Kyro älv och Lappo å är snöns vattenvärde ungefär 60–80 mm. Snöns vattenvärde i millimeter motsvarar snölasten i kg/m2.

Istjockleken i åarna var under början av mars ca 30–50 cm, vilket är mindre än i fjol. Som det ser ut nu kan isen inte sågas, eftersom isarna inte är tillräckligt tjocka för den tunga issågen. Ifjol våras var isarna tjockare och då sågades isen i nedre loppet av Kyro älv, Perho å och Lappfjärds å. Under vecka 13 mäter NTM-centralen istjockleken på nytt.

Vattenståndet i de konstgjorda och reglerade sjöarna sänks i huvudsak till nivåer som motsvarar vanliga vårsänkningar. På det sättet fås plats för smältvatten och för att minska olägenheterna av vårflödena. Till exempel kommer vattenståndet i den konstgjorda sjön Patana att sänkas med ungefär fyra meter och i den konstgjorda sjön Kalajärvi med 2,5 meter. Alla luckor vid regleringsdammen i Kuortaneenjärvi har öppnats under förra veckan och sjöns vattenstånd kommer att sjunka med uppskattningsvis ca 20 cm innan vårflödet. Luckorna i regleringsdammen vid Kuortaneenjärvi hålls helt öppna under hela vårflödet och vattenståndet i sjön stiger på motsvarande sätt som en oreglerad natursjö till följd av smältvattnen.

I början av nästa vecka börjar man sänka vattenståndet i sjögruppen i Perho ås mellersta avsnitt genom att rejält öka avtappningen vid kraftverket i Kaitfors. Syftet är att få vattnet att rinna ut på isen nedanför kraftverket i Perho å. Då det mörka vattnet ligger på isen absorberar det effektivt solvärmen och det påskyndar att istäcket smälter.

Temperaturerna under de närmaste veckorna, hur snabbt snön smälter och eventuell nederbörd spelar en väsentlig roll för hur vattenföringen och eventuella översvämningar utvecklas. Enligt prognoserna torde vattenföringen förbli låg åtminstone under denna och nästa vecka tack vare att nätterna är kalla och vädret i huvudsak uppehållsväder.

Mer information på webben:

Vattenprognoser och varningar (vatten.fi)

Vattensituationen i realtid (ymparisto.fi)

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert
Katja Haukilehto
tfn 0295 027 794

Gruppchef
Kim Klemola
tfn 0295 027 829