Publicerad: 13.4.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Österbotten och Mellersta Österbotten har fått ett eget nätverk för restaurering av kustvatten

Kustvattnens status i Österbotten och Mellersta Österbotten är huvudsakligen otillfredsställande, men medlemmarna i det splitternya nätverket delar viljan för att förbättra vattnens status. Nätverket samlar aktörer som är intresserade av kustvattnens status, med allt från privatpersoner och byaföreningar till myndigheter. Nätverket erbjuder aktuell kunskap och stöd för vattendragsrestaureringar. 

”Kust-Österbottens vattenrestaureringsnätverk startade sin verksamhet i början av år 2022 och målet är att dela information, effektivera restaureringar vid kusten och främja genomförandet av konkreta restaureringsåtgärder”, berättar verksamhetsledaren Heli Jutila från Österbottens vatten och miljö rf. Föreningen koordinerar nätverket och verksamheten drivs i samarbete med NTM-centralen i Södra Österbotten.

Information om vattendragsrestaureringsrelaterade finansieringsmöjligheter, nyaste forskningsresultat samt funktionsduglighet och effekter av olika restaureringsmetoder delas på träffar, evenemang och via nyhetsbrev och webbsidor.  Evenemang ordnas som webbinarier, träffar och fältbesök. På evenemangen har deltagarna möjlighet att bekanta sig och få kontakt med andra vattendragsrestaurerare. ”I mars höll vi till exempel en infokväll i Larsmo och det diskuterades livligt om vattenkvaliteten och restaureringsbehoven i områdets vattendrag och deltagarna önskade få mera information om restaureringsmöjligheter”, konstaterar miljökoordinator Anna Sundelin från Österbottens vatten och miljö rf.

Förutom evenemang som är öppna för alla, ordnar nätverket kommunmöten med fokus på frågor i kommunens område. Kunskap och hjälp erbjuds i alla faser av restaureringsprojekten. Det är även möjligt att presentera projektidéer för nätverket. Idéerna hanteras i en grupp av sakkunniga och aktören med projektidén får råd med följande steg mot förverkligandet av projektet.

Nätverket är öppet för alla och alla har möjlighet att ansluta sig till genom att kontakta nätverkets koordinator pohjanmaa@vesiensuojelu.fi. Nätverket har redan många regionala medlemmar. Verksamheten är frivillig och avgiftsfri.

Mer information på webben:

Tilläggsuppgifter:

  • Miljökoordinator Anna Sundelin, Österbottens vatten och miljö rf, anna.sundelin@pvy.fi, tfn 044 766 6129
  • Verksamhetsledare Heli Jutila, Österbottens vatten och miljö rf, heli.jutila@pvy.fi, tfn 0400 924 848
  • Sakkunnig inom vattenvård Helena Puro, NTM-centralen i Södra Österbotten, helena.puro@ely-keskus.fi, tfn 0295 027 029