Publicerad: 30.6.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Observationer av blågröna alger i de österbottniska landskapen både i havsområdet och i insjövattnen (landskapen i Österbotten)

Värmeböljan som började under midsommar och det vindstilla vädret förändrade algläget snabbt i de österbottniska landskapen.

Värmeböljan som började under midsommar och det vindstilla vädret förändrade algläget snabbt i de österbottniska landskapen. På NTM-centralens officiella algobservationsplatser i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten har under den gångna veckan observerats en aning blågröna alger i Märaströmmen i Rönnskärsgloppets kustområde och Sunninsalmi i Ähtärinjärvi. Vid Kivitippu i Lappajärvi observerades rikligt med blågröna alger. I havsområdet i Revöfjärden i de inre delarna av Replot rapporterades en expertobservation till alguppföljningstelefonen om en obetydlig mängd blågröna alger. I Rotarys uppföljning av blågröna alger observerades en aning alger på observationspunkten Kaskö-Sideby.

Algobservationer i havsområdena

Utöver NTM-centralens algobservationsplatser har rikligt med medborgarobservationer rapporterats i Järvi-meriwiki och i karttjänsten Vatten.fi. Obetydliga algmängder har observerats i havsområdet längs Vasa och Malax kustområde mellan Korshamnsfjärden och Storfjärden och i havsområdet vid Vasklot och Stenskärsfjärden. I havsområdet i Pirklotfjärden i Vörå observerades en aning blågröna alger. Rikliga algförekomster rapporterades av medborgare i havsområdena i Äspskärsfjärden och Domarskärsfjärden i Vasa och Töjbyviken i Närpes.

Medborgarobservationer har också gjorts i insjöområdena

I Larsmosjön observerades en aning blågröna alger under veckan vid Lilla Kalvholmen och Björnholmen. Obetydliga förekomster av blågröna alger rapporterades av medborgare även i Lestijärvi, Evijärvi och Kätkänjärvi i Alavus. Rikliga algförekomster rapporterades från Myllyniemenranta och Huhtiniemenranta i Lappajärvi och på Lappajärvis fjärd och i Saarijärvi i Kurikka.

Medborgarna kan spara egna observationer i webbtjänsten Järvi&Meriwiki, vilket också stöder bedömningen av den riksomfattande algsituationen. Appen Havaintolähetti kan också användas för att lätt spara ner observationer via telefonen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens algtelefon på nummer 0295 027 990.

Värmeböljan som pågått i flera dagar och det varma vattnet har påskyndat tillväxten av blågröna alger. Dessutom kan utlovade åskskurar föra med sig rikligt med vatten som innehåller näringsämnen som sedan rinner ut i vattendraget och ökar sannolikheten för att det ska bildas blågröna alger. Algförekomsterna är ofta lokala och blågröna alger kan förekomma även på andra ställen än de ovan nämnda. Algobservationerna i uppföljningen berättar om situationen på kontrollplatsen bara under den aktuella tidpunkten. Före man doppar sig i vattnet eller använder det är det bra att kontrollera att det inte finns alger i vattnet. Om du ser grönaktiga korn i vattnet eller vattnet är grönt, kan du göra ett test med ett vattenglas. När vattnet stått stilla i glaset stiger de blågröna algerna upp till vattenytan inom cirka en timme. Om alger hänger kvar på en käpp som du rört om i vattnet, är det frågan om en annan typ av alg och inte blågröna alger. Om man misstänker att det finns alger i vattnet är det alltid bra att vara särskilt försiktig och inte använda vattnet i bastun eller som bevattnings- eller tvättvatten. I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas bort från vatten där det finns blågröna alger.

Mer information

Alguppföljningstelefon 0295 027 990