Publicerad: 31.8.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Mest blågröna alger i juli, fortfarande enskilda observationer såväl i insjövattnen som vid kusten (landskapen i Österbotten)

Under vecka 35 observerades blågröna alger på NTM-centralen i Södra Österbottens officiella alguppföljningsplats i Ähtärinjärvi. Medborgare har observerat alger i Ähtärinjärvi och under veckoslutet utanför Skaftung i Kristinestad.

NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljning inleddes i början av juni i Södra Österbotten, Österbotten och Mellersta Österbotten. I vårt område följs algläget upp varje vecka på fasta kontrollplatser från juni till september. NTM-centralen i Södra Österbotten meddelar om situationen på torsdagar åtminstone till slutet av augusti. Förekomsten av blågröna alger bedöms med ögat enligt en skala från 0 (inga alger) till 3 (mycket rikligt med blågröna alger). Uppföljningen genomförs i samarbete med Finlands miljöcentral, kommunerna och privatpersoner.

I de österbottniska landskapen observerades de första blågröna algerna under vecka 25, dvs. midsommarveckan. Då observerades blågröna alger i några insjöar såsom exempelvis Karperöfjärden, Lappajärvi och Räyringinjärvi. Under de följande veckorna observerades mer blågröna alger och observationer rapporterades även från havsområdet. Under den andra veckan i juli (vecka 28) ökade observationerna av blågröna alger ytterligare som en följd av det varma vädret. Blågröna alger observerades i flera insjövatten och en aning i kustområdena utanför Karlebyregionen. I Alajärvi och Lappajärvi påträffades en riklig algblomning. Dessutom observerades blågröna alger i hela Ähtärinjärvi från en ända till den andra. Efter detta blev vädret ostadigare och observationerna av blågröna alger minskade.

Under den sista veckan i juli (vecka 30) dämpade det svala och regniga vädret rikliga algblomningar i insjövattnen, medan de största mängderna blågröna alger under denna sommar observerades i havsområdet. Omfattande flak av blågröna alger bildades i mitten av juli ut på öppet hav i Bottenhavet, men molnigt väder hindrade ofta tillgången till övergripande satellitobservationer av algläget i havsområdet i Finlands miljöcentrals webbtjänst Tarkka. På satellitbilderna observerades blågröna alger i det öppna havsområdet cirka 5 kilometer från kusten ända upp till Korsnäs, exempelvis 23.7.2023. I mitten av augusti lugnade algläget ner sig även i havsområdet och endast enskilda observationer gjordes i insjövattnen och i havsområdet.

Förekomsten av blågröna alger är ofta lokalt. Observationerna inom uppföljningen av blågröna alger ger information om läget på observationsplatsen endast vid tidpunkten i fråga och läget kan förändras snabbt om väderförhållandena förändras.

Uppgifter om algläget finns i Järviwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Med Havaintolähetti-appen går det enkelt att spara observationer även med mobiltelefonen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990.

Mer information:

Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Järviwiki www.jarviwiki.fi

Bildtext: Var och en av oss önskar säkert att vattnen i Finland ska bevaras så rena som möjligt och att mängden blågröna alger ska hållas på en sådan nivå att vi ska kunna njuta av de många fördelar som vattnen erbjuder oss. Du drar väl ditt strå till stacken och förebygger uppkomsten av blågröna alger. Mer information om hur du kan förebygga uppkomsten av blågröna alger finns exempelvis i webbtjänsten vatten.fi. © NTM-centralen i Södra Österbotten