Publicerad: 4.7.2024

Informationen har producerats av NTM-centralen

Lugnt läge beträffande blågröna alger i landskapen i Österbotten

De varma dagarna i slutet av juni syntes i förra veckans algobservationer i insjöarna. Veckoslutets svalare luft och blåsiga väder förändrade situationen, och denna vecka har inga blågröna alger (cyanobakterier) observerats på kontrollpunkterna. Det har inte heller observerats några blågröna alger i de sjöar där det förekom sådana förra veckan. Vinden rör om vattenmassan, och de blågröna algerna blandas upp i de olika vattenskikten och samlas inte i ytvattnet till flak som när det är vindstilla. Förekomsten av blågröna alger är också mycket lokal och läget kan förändras snabbt. Sommarens cyanobakterietopp infaller vanligtvis kring slutet av juli och mitten av augusti.

I slutet av juni observerades enligt Finlands miljöcentral mer blågröna alger i insjöarna och havsområdet än normalt för tidpunkten i den riksomfattande uppföljningen, vilket torde bero på det varma och soliga vädret. Observationerna är dock i huvudsak från södra Finland och havsområden i Finska viken och Skärgårdshavet.

Blågröna alger trivs i synnerhet i näringsrikt och varmt vatten. När det är vindstilla, soligt och varmt väder blir de blågröna algerna rikligare och stiger upp genom vattenpelaren till vattenytan. Dessutom leder kraftigt regn till att näringsämnen rinner ut i vattendragen,  vilket skapar gynnsamma förhållanden för att algerna ska växa till sig. Små mängder blågröna alger förekommer i vattnet som grön- eller gulaktiga smulor och när de driver in till stranden kan det uppstå smala ränder av alger. Om mängden blågröna alger är stor, bildas det vid vindstilla väder grön- eller gulaktiga stora ansamlingar på vattenytan och de anhopas också vid stränderna.

NTM-centralen i Södra Österbotten sköter den veckovisa uppföljningen av algläget i samarbete med Finlands miljöcentral, kommunerna och privatpersoner. Förekomsten av blågröna alger bedöms med ögat enligt en skala från 0 (inga alger) till 3 (mycket rikligt med blågröna alger). Många kommuner och städer har också egen uppföljning på badstränderna i samband med kontroll av vattenkvaliteten.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järvi-Meriwiki (www.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina uppgifter i samma tjänst. Med Havaintolähetti-appen går det enkelt att spara observationer även med mobiltelefonen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990.

Mer information:

Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Järviwiki: www.jarviwiki.fi

Bild: Sommarens cyanobakterietopp infaller vanligtvis kring slutet av juli och mitten av augusti. © Alina Kovalainen