Publicerad: 24.8.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Liten förekomst av blågröna alger i havsområdet

Under vecka 34 har små förekomster av blågröna alger noterats i havsområdet och i ett par sjöar. I övrigt är algsituationen lugn. Ostadigt väder bidrar till att dämpa algblomningar som gynnas av soligt och lugnt väder. Ytvattentemperaturen är cirka 17–19 grader i sjöarna och i havet.

I havsområdet i Larsmo utanför Jakobstad har liten förekomst av blågröna alger noterats både på miljöförvaltningens kontrollpunkt och av medborgare. Det finns också en medborgarobservation av algblomning i havsområdet utanför Malax i början av veckan.

I Ähtärinjärvi noterades en liten algblomning på en plats medan de övriga kontrollpunkterna i Ähtärinjärvi saknar algblomning denna vecka. Det finns en medborgarobservation av algblomning också i sjön Kauhajärvi i Lappo.

Förekomsten av blågröna alger är ofta lokal, och det kan förekomma blågröna alger även i andra än de ovan nämnda områdena. Observationerna inom uppföljningen av blågröna alger ger information om läget på observationsplatsen endast vid tidpunkten i fråga och läget kan förändras snabbt om väderförhållandena förändras. Om du misstänker att det kan finnas blågröna alger i vattnet, är det bra att iaktta särskild försiktighet och inte använda vattnet som bastu-, tvätt- eller bevattningsvatten. I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas borta från vatten där det finns blågröna alger. Vatten där det finns rikligt av blågröna alger kan orsaka hudsymptom, irriterade ögon och illamående.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järvi-Meriwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Med Havaintolähetti-appen går det enkelt att spara observationer även med mobiltelefonen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990.

Mer information:

Alguppföljningstelefon 0295 027 990