Publicerad: 15.1.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Isarna började röra på sig i Lappfjärds å då vattenföringen snabbt ökade

Det milda och regniga vädret har gjort att vattenståndet i åarna i Österbotten och Södra Österbotten snabbt har stigit. Enligt väderprognoserna väntas nederbörden fortsätta även under början av veckan. Vattnet kan ställvis nå exceptionellt höga nivåer för tidpunkten, till och med nivåer som motsvarar en vanlig översvämning i mitten av veckan. Då vattenföringen har ökat har det på vissa platser lett till att också isarna har börjat röra på sig och packats ihop i lugnvattenavsnitten i åarna. Vatten har runnit ut på låglänta åkrar.

Isarna började röra på sig i Lappfjärds å då vattenföringen snabbt ökade och en del av isarna anhopades till en ispropp nedanför Perus bro. Isproppen gjorde att vattenståndet i ån uppströms från Perus mätstation steg med ca 70 cm under natten mellan lördag och söndag. Vattenståndet har hållits stabilt under söndagen efter ökningen under natten och veterligen har inga skador orsakats. Vattnet kunde rinna över och under isflaken.

I nedre loppet av Kyro älv var vattenföringen på söndagseftermiddagen ca 120 m3/s. För några dagar sedan var vattenföringen bara 20 m3/s. Enligt prognoserna stiger vattenföringen under tisdagen eller onsdagen till nivån 180 – 200 m3/s. Den genomsnittliga vattenföringen vid våröversvämningar i nedre loppet av Kyro älv ligger på ca 300 m3/s. Den höga vattenföringen kan få isarna att röra på sig och bilda isproppar även i Kyro älv. Isproppar kan leda till att vattenståndet uppströms hastigt stiger och orsakar översvämningsskador.

I Liinamaa vid Lappo å närmade sig vattenståndet flödesnivåer på söndagskvällen. På söndag eftermiddag var vattenföringen i nedre loppet av Lappo å 76 m3/s, medan genomsnittet för tidpunkten är ca 15 m3/s.

Den höga vattenföringen har försvagat isen i de österbottniska åarna och istäcket är farligt tunt. Det är skäl att undvika att röra sig på isen.

Mer information:

Ledande vattenhushållningsexpert
Katja Haukilehto
NTM-centralen i Södra Österbotten
tfn 0295 027 794