Publicerad: 16.6.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Inga blågröna alger har observerats i NTM-centralen i Södra Österbottens område (landskapen i Österbotten)

Under den gångna veckan har inga blågröna alger observerats på de riksomfattande alguppföljningsplatserna i landskapen i Österbotten. Medborgarna har inte heller meddelat om observationer av blågröna alger i de österbottniska landskapen.

Varmt och vindstilla väder är gynnsamt för massförekomster av blågröna algblomningar.De blågröna algerna växer till sig snabbare i varmt vatten och vindstilla väder gör att algerna flyter upp till vattenytan som blågröna algblomningar och bildar algflak.Blågröna alger förekommer i näringsrikt vatten, eftersom blågröna alger använder i synnerhet fosfor och kväve som näring.När vädret är blåsigt blandas algblomningarna i vattenpelaren och då är det svårare att se algerna i vattnet.

Små mängder blågröna alger finns i vattnet som grön- eller gulaktiga korn och när de driver in mot land kan de bilda smala algränder.I vindstilla väder bildar rikliga mängder blågröna alger grön- eller gulaktiga algflak och algerna samlas också på stränderna.När den blågröna algförekomsten är mycket riklig, kan den påminna om tjock målfärg eller ärtsoppa.Det är inte tillrådligt att använda vatten som innehåller rikligt med blågröna alger, eftersom blågröna alger kan orsaka bland annat hudsymptom, irriterade ögon, svindel och illamående.I synnerhet småbarn och husdjur ska hållas bort från vatten där det finns blågröna alger.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järviwiki (www.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst.Algobservationer kan även rapporteras till alguppföljningstelefonens nummer 0295 027 990.

Mer information:

Alguppföljningstelefon 0295 027 990
www.jarviwiki.fi