Publicerad: 9.6.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i Kyro älvs nedre lopp utreds (landskapen i Österbotten)

Under sommaren 2022 utreds mera ingående höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten i det nedre loppet av Kyro älvs avrinningsområde i kommunerna Storkyro, Korsholm och Vasa. Utredningen är en del av planen för hantering av översvämningsrisker i Kyro älvs avrinningsområde åren 2022–2027.

Kyro älv är en av de österbottniska åarna där ådalen är mycket översvämningskänslig. Området är känsligt för översvämningar på grund av den flacka terrängen, landhöjningen, markanvändningen och bristen på sjöar. Områdena Ylistaro-Kvevlax och Ilmajoki-Seinäjoki har utsetts till områden med betydande översvämningsrisk i Finland.

Höjdnivåerna för byggnader som kan nås av flödesvatten utreds i området där det finns risk för sällsynta översvämningar som beräknas inträffa i genomsnitt en gång på 100 år. Liknande mätningar har gjorts tidigare år i Kyro älvs övre lopp samt Lappo ås och Toby-Laihela ås avrinningsområden. Målet med utredningen är att underlätta beredskapen för översvämningar, minska översvämningsskador och främja översvämningsskyddet för funktioner som riskerar drabbas av översvämningar. Arbetet utförs av NTM-centralen i Södra Österbottens praktikanter Elli Pesonen och Oona Sarkaranta. Mätningarna görs på fastigheterna och fastighetsägarna informeras om arbetet med ett separat brev. Mätningarna utförs under juni-juli. NTM-centralen i Södra Österbotten, utredningsområdets kommuner och Fonden för Kyro älv deltar i kostnaderna för utredningen.

Översvämningskarteringarna längs Kyro älv finns till påseende i översvämningskarttjänsten på adress www.ymparisto.fi/tulvakartat .

Mer information ges av följande personer på NTM-centralen i Södra Österbotten:

Ledande vattenhushållningsexpert Suvi Saarniaho-Uitto, tfn 0295 027 926
Praktikant Elli Pesonen, tfn 0295 027 056
Praktikant Oona Sarkaranta, tfn 0295 027 046
E-postadresserna bildas enligt modellen

Mer information ges av kommunerna:

Vasa: Byråingenjör Antti Ruokonen, , tfn 040 8394226
Korsholm: Arbetsledare inom kommunaltekniken Kim Ehrs, , tfn 050 69617
Storkyro: Byggnadsinspektör Antti Lammi, , tfn 050 561 0459