Publicerad: 21.4.2022

Informationen har producerats av NTM-centralen

Flödestoppen i Kyro älv och Lappo å skärs ned med hjälp av de konstgjorda sjöarna

Enligt Översvämningscentrets prognoser når åarna i Österbotten och Södra Österbotten flödestoppen i huvudsak under torsdag eller fredag (21–22 april). Enligt prognoserna stiger vattenföringen i Kyro älv i Skatila (Korsholm) till dryga 300 m3/s (kubikmeter i sekunden). I Lappo å kommer vattenföringen i Keppo (Nykarleby) att enligt prognoserna uppgå till ca 200 m3/s. Flödestopparna skärs nu effektivt ned med hjälp av de konstgjorda sjöarna.

Vattenföringen i Kyro älv har under veckans lopp dämpats genom att smältvatten samlats upp i det konstgjorda sjöarna Kalajärvi, Kyrkösjärvi och Liikapuro. På detta sätt minskas vattenföringen som kommer från Seinäjokigrenen med ca 40 m3/s under flera dagar.  Nu (på torsdag morgon) har också den konstgjorda sjön Pitkämö tagits i bruk. Med hjälp av den kan vattenföringen nedströms i Kyro älv minskas med ca 30 m3/s i drygt ett dygns tid. Eftersom väderleksprognoserna tyder på märkbart kyligare väder efter torsdagen, är det sannolikt att det inte denna vår blir nödvändigt att leda ut flödesvatten på invallningsområdena längs Kyro älv. Däremot kan det höga vattenståndet göra att det under de närmaste dagarna kan samlas rikligt med flödesvatten i Kyro älvs och Laihela ås gemensamma översvämningsområde i Toby (Korsholm och Vasa).

Vid Lappo ås källflöden finns det ännu tämligen rikligt med snö som innehåller stora mängder vatten. De konstgjorda sjöarna Hirvijärvi och Varpula minskar vattenföringen som kommer från älvgrenen i Nurmonjoki med totalt ca 40 m3/s under flera dagars tid. Enligt prognoserna kommer Kuortaneenjärvi i Lappo ås huvudfåra att fyllas ganska snabbt och nå flödesnivåer under början av nästa vecka. Enligt prognoserna är det möjligt att lågt belägna fritidsstugor längs stränderna vid Kuortaneenjärvi kan bli våta.

Eftersom isarna snabbt har blivit svaga är risken för isproppar i Österbotten och Södra Österbotten liten. Isarna passerade de vanliga platserna för isproppar i Kyro älv och Lappfjärds å under påsken. På onsdagen uppstod en cirka 200 meter lång ispropp i Savonjoki intill Saarikenttä i Vimpeli, men vattnet kunde dock strömma förbi isproppen. I Mellersta Österbotten ligger isen ännu på många av åarna, men även där har istäcket blivit skörare.

Mer information på webben:

Vattenläge och prognoser:

Mer information från Översvämningscentret / Finlands miljöcentral:

  • Forskare Harri Myllyniemi, tfn 0295 251 439 (översvämningsprognoser)

Tilläggsuppgifter från NTM-centralen i Södra Österbotten:

  • Ledande vattenhushållningsexpert Katja Haukilehto, tfn 0295 027 794
  • Vattenhushållningsexpert Juhani Huhtamäki, tfn 0295 027 806
  • Gruppchef Kim Klemola, tfn 0295 027 829
  • Chef för vattenresursenheten Liisa Maria Rautio, tfn 0295 027 919