Publicerad: 17.8.2023

Informationen har producerats av NTM-centralen

Det blåsiga och ostadiga vädret har dämpat förekomsten av blågröna alger (landskapen i Österbotten)

Under vecka 33 har en aning blågröna alger observerats i Österfjärden i Kaskö och i Larsmosjön. Det blåsiga och ostadiga vädret har dämpat massförekomster av blågröna alger och inga observationer av blågröna alger har heller rapporterats av medborgarna. Ytvattnets temperatur i insjöarna är lite högre än genomsnittet för tidpunkten, exempelvis i Lappajärvi är vattentemperaturen cirka 20 grader.

Förekomsten av blågröna alger är ofta lokal, och det kan förekomma blågröna alger även i andra än de ovan nämnda områdena. Observationerna i uppföljningen av blågröna alger ger information om läget på kontrollplatsen endast vid tidpunkten i fråga och läget kan förändras snabbt om väderförhållandena förändras.

Blågröna alger, dvs. cyanobakterier förekommer naturligt i vattendragen. När förhållandena är gynnsamma kan de blågröna algerna skapa massförekomster. För att växa till sig behöver blågröna alger näringsämnen och ljus samt värme, som bidrar till att de växer snabbare. Kraftigt regn leder till att näringsämnen rinner ut i vattendragen, vilket skapar gynnsamma förhållanden för att algerna ska växa till sig. Små mängder blågröna alger syns i vattnet som grön- eller gulaktiga gryn och när de driver in till stranden, kan det uppstå smala ränder av alger i strandvattnet. Om vädret är blåsigt är det svårare att se algerna, eftersom vinden löser upp algflaken på vattenytan och bidrar till att de blandas upp i vattenmassan.

Innan man tar sig ett dopp eller använder sjö- eller havsvatten är det skäl att granska vattnet med tanke på eventuella blågröna alger. Om det syns blågröna alger i vattnet är det bäst att undvika att simma och inte använda vattnet i bastun eller som hushållsvatten.

Aktuella uppgifter om algläget finns i Järviwiki (ww.jarviwiki.fi). Medborgarna kan också meddela sina observationer i samma tjänst. Med Havaintolähetti-appen går det enkelt att spara observationer även med mobiltelefonen. Observationer av blågröna alger kan också meddelas till NTM-centralen i Södra Österbottens alguppföljningstelefon på nummer 0295 027 990.

Mer information:

Alguppföljningstelefon 0295 027 990

Järvi-meriwiki www.jarviwiki.fi